Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy práva

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
23ZP ZK 4 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav bezpečnostních technologií a inženýrství
Anotace:

Základní orientace v českém právním řádu. Předmět má především za cíl, aby se studenti orientovali v právním řádu České republiky, v jednotlivých formách práva a systému práva a to včetně osvojení si základních principů práva Evropského společenství. Obsahem předmětu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva a evropského práva.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Orientace v právním řádu České republiky a základní principy práva ES.

Studijní materiály:

Švestka J., Dvořák J. a kol.: Občanské právo hmotné 1, ASPI Wolters Kluwer, 2009, ISBN 978-80-7353-468-0

Švestka J., Dvořák J. a kol.: Občanské právo hmotné 2, ASPI Wolters Kluwer, 2009, ISBN 978-80-7353-473-4

Knapp, V.: Teorie práva, C. H. Beck, Praha 1995, ISBN 80-7179-028-1

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2818806.html