Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Podíl dopravy v řízení cestovního ruchu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
617Y1PD KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Cestovní ruch, doprava, typologie, trh, marketingový mix, dodavatelé dopravních služeb, smluvní spolupráce, reservační systémy, dopravní ceniny, Standardní letecké společnosti, Nízkonákladové letecké společnosti, IATA, ICAO, silniční, vodní, železniční doprava.

Požadavky:

nejsou stanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Vysvětlení vzájemného vztahu dopravy a cestovního ruchu, dvou vzájemně se podmiňujících odvětví v rámci průmyslu cestovního ruchu. Řešení těchto vztahů je prezentováno z hledisek teritoriálních, periodicity a sezonosti při zachování významu pravidelné a nepravidelné dopravy.

Studijní materiály:

Zurynek, Zelený, Mervart: Dopravní procesy v cestovním ruchu, ASPI Praha, 2008

Čertík a kol.: Cestovní ruch, Praha OFF, 2001

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2816006.html