Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Malý a střední podnik

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
617MSTP KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

MSP, záměr, plán, trh, analýza, finance, řízení, rozhodování, přežití, růst.

Požadavky:

znalosti mikroekonomie, základů technologie, marketinkových technik

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student by měl pochopit význam malého a středního podniku v hospodářství jako základního článku prosperity ekonomiky, měl by se naučit a zvládnout zpracování podnikatelského plánu jako základního nástroje pro zvládnutí inovačních záměrů a pochopit, že podstatné je racionální stanovení toků hotovosti pro úspěšné zhodnocení vložených prostředků.

Studijní materiály:

Duchoň, B.: Management malého podniku, Praha: ČVUT, 1995. 106 s. ISBN 80-01-01263-8.

Staňková, A: Podnikáme úspěšně s malou firmou, C. H. Beck, 2008

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2815006.html