Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Manažerské rozhodování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
617MR KZ 3 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Rozhodování, racionalita, proces, stav světa, CPM, PERT, stromy, skupina, jistota, riziko, nejistota, preference.

Požadavky:

základy z teorie grafů, statistiky, mikroekonomie a technologie

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student by měl pochopit základní problematiku teorie rozhodování, podstatu individuálního a skupinového rozhodování, vhodnost kvantitativních metod pro podporu rozhodování, jejich limity a na případových studiích si ověřit získané znalosti a dovednosti.

Studijní materiály:

Duchoň, B. - Šafránková, J.: Management: Integrace tvrdých a měkkých prvků řízení, 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2008. 378 s. ISBN 978-80-7400-003-4.

Duchoň, B.: Inženýrská ekonomika, Praha: C. H. Beck, 2007. 288 s. ISBN 978-80-7179-763-0.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2814806.html