Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Ekonomika a řízení podniku

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
617ERP Z,ZK 3 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Podnik a jeho okolí, majetková a kapitálová výstavba podniku, odpisy, náklady, výnosy a zisk, bod zvratu, kalkulace nákladů, zásoby, finanční řízení podniku, hodnocení investic, základy managementu, organizační struktury, personalistika, marketing, strategie podniku, podnikatelský plán.

Požadavky:

znalost ekonomických zákonů a pojmů - náklady, mezní náklady, zisk, tržby, aj.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat znalosti vedoucí k úspěšnému hospodářskému řízení podniku.

Studijní materiály:

Duchoň B., Inženýrská ekonomika

C. H. Beck, Synek M. a kol., Manažerská ekonomika, GRADA, 2000

C. H. Beck, Synek M., Podniková ekonomika, 2002

Valach J., Finanční řízení podniku, EKOPRESS, 1999

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2814106.html