Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ekonomika, doprava, telekomunikace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
617EDOT KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Doprava, telekomunikace, poptávka, nabídka, ukazatelé, hospodářský vývoj, Evropská unie, legislativa, regulace, liberalisace, druhy dopravy, ITS, udržitelnost.

Požadavky:

základní znalosti o narodním hospodářství, dopravě, telekomunikacích, Evropské unii (středoškolská úroveň)

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student by měl seznámit s širšími souvislostmi zasazení síťových odvětví v národním hospodářství, se základními podmínkami a funkcí dopravního systému a komunikací v podmínkách Evropy, souvislost dopravního a energetického systému. Jde o pochopení technických, ekonomických a právních souvislostí síťových odvětví v ekonomice současného světa.

Studijní materiály:

Široký J. a kol.: Základy technologie a řízení dopravy. Univerzita Pardubice, 2007

Holman, R.: Ekonomie, C. H. Beck, 2004

Frank, R. H.: Mikroekonomie a chování, Nakladatelství Svoboda, 1995

Moos, P., Zelinka, T., Malinovský, V.: Telekomunikační služby, ČVUT Praha 2007

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2813906.html