Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Řízení v krizových situacích

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17RZK KZ 3 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Riziko. Mimořádné události. Krizové situace a krizové stavy. Krizové řízení státu. Civilní nouzové plánování. Hospodářská mobilizace. Právní aspekty činnosti za krizových stavů. Subjekty hospodářské mobilizace. Krizový plán subjektu hospodářské mobilizace. Kritická infrastruktura, Kritická dopravní infrastruktura. Ochrana a obnova dopravní infrastruktury za krizových stavů. Sociálně psychologické aspekty krizových stavů.

Požadavky:

Obecné znalosti krizových situací.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Kvalifikace krizových situací a právních aspektů krizových situací s cílem jejich aplikací v praxi.

Studijní materiály:

Soušek R. a kol.: učebnice Krizový management a doprava, IJP o.p.s., Pardubice 2005, Pavlíček F. a kol.: Krizové stavy a doprava, Praha, skripta ČVUT 2001, Ústavní zákon 110/1998, Sb., o bezpečnosti České republiky a další zákony.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2803806.html