Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Management technologických systémů pozemní dopravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17MPD Z,ZK 3 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra chytrých měst a regionů
Anotace:

Technologické systémy pozemní dopravy, silniční doprava, železniční doprava, multimodální koridory, systém VRT, městská hromadná doprava, S-bahn, ostatní typy pozemní dopravy, financování pozemní dopravy, management v pozemní dopravě, síť TEN-T, Panevropské multimodální koridory, subsystémy v oboru silniční a kolejové dopravy.

Požadavky:

základní znalosti z technické fyziky, vyšší matematiky a základů dopravního inženýrství

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Poskytnout budoucím pracovníkům dopravního managementu základní znalosti potřebné pro správné pochopení funkcí, vlastností a specifik jednotlivých technologických zařízení pozemní dopravy.

Studijní materiály:

Jansa, F.: Trakční mechanika a energetika kolejové dopravy. Dopravní nakladatelství, Praha 1959.

Vlk, F.: Dynamika motorových vozidel. Nakladatelství František Vlk, Brno 2003,

ISBN 80-239-0024-2.

Vonka, J. a kol.: Technologie a řízení dopravy II. Univerzita Pardubice, DFJP, 2000.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2803006.html