Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Právo a bezpečnost IT

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBIPAB KZ 4 8P+4C česky
Garant předmětu:
Dagmar Brechlerová
Přednášející:
Dagmar Brechlerová
Cvičící:
Dagmar Brechlerová
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Jsou postupně probrány základní právní problémy použití IT (zejména ve zdravotní péči) spojené právě s bezpečností IT.

Požadavky:

Účast na cvičeních, realizace zadaných průběžných úloh.

Prezentace zpracované problematiky ostatním studentům

Závěrečný test z probrané látky s celkovým minimálním ziskem 50 procent. Celkové hodnocení: 90-100 A, 80-90 B, 70-80 C, 60-70 D, 50- 60 D.

Osnova přednášek:

1.týden: Trestní zákon a IT.

2.týden: Autorský zákon z hlediska IT

3.týden: Ochrana osobních a citlivých údajů a IT. Zákon o Ochraně osobních údajů v současném znění.

4.týden: Základy kryptografie, počítačová bezpečnost základy

5.týden: Digitální podpis, certifikační autority. Časové razítko. Elektronická značka. Z. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (v současném znění.).

6.týden: Nařízení a vyhlášky související.

7.týden: Elektronické podatelny. Komunikace se státní správou a samosprávou. Komunikace se zdravotními pojišťovnami, jejich zabezpečení.

8.týden: Zálohování, podpis a další náležitosti elektron. zdravotní dokumentace

9.týden: Ochrana soukromí na pracovišti vzhledem k IT. Ochrana soukromí a IT. Úřad pro ochranu osobních údajů.

10.týden: Právní aspekty outsourcingu.

11.týden: Zákon 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy v současném znění.

12.týden: Antispamový zákon. 480/2004 v současném znění.

13.týden: Webové stránky, obsah webu a související zákony. Ochrana soukromí a webové stránky.

14.týden: Rezerva

Osnova cvičení:

1.týden: Trestní zákon a IT.

2.týden: Autorský zákon z hlediska IT

3.týden: Ochrana osobních a citlivých údajů a IT. Zákon o Ochraně osobních údajů v současném znění.

4.týden: Základy kryptografie, počítačová bezpečnost základy

5.týden: Digitální podpis, certifikační autority. Časové razítko. Elektronická značka. Z. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (v současném znění.).

6.týden: Nařízení a vyhlášky související.

7.týden: Elektronické podatelny. Komunikace se státní správou a samosprávou. Komunikace se zdravotními pojišťovnami, jejich zabezpečení.

8.týden: Zálohování, podpis a další náležitosti elektron. zdravotní dokumentace

9.týden: Ochrana soukromí na pracovišti vzhledem k IT. Ochrana soukromí a IT. Úřad pro ochranu osobních údajů.

10.týden: Právní aspekty outsourcingu.

11.týden: Zákon 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy v současném znění.

12.týden: Antispamový zákon. 480/2004 v současném znění.

13.týden: Webové stránky, obsah webu a související zákony. Ochrana soukromí a webové stránky.

14.týden: Rezerva

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s některými základními bezpečnostními a právními problémy použití IT, zejména ve vztahu k použití IT ve zdravotnictví

Studijní materiály:

[1] Tomáš Doseděl, Počítačová bezpečnost a ochrana dat, 2004, ISBN: 80-251-0106-1

[2] Štědroň Bohumír, Miroslav Ludvík, Právo v informačních technologiích, Computer media, 2008

[3] J. Přibyl: Informační bezpečnost a utajování zpráv. Vydavatelství ČVUT. Praha 2004

[4] Autorské právo, Průmyslová práva, Sagit, 2007

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2802206.html