Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Fyzika III.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBIFY3 KZ 3 4P+8C česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Fyzika II. (17KBIFY2)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Předmět navazuje na předměty Fyzika 1 a Fyzika 2. Zabývá se vlněním jako jedním ze základních fyzikálních procesů, který má velmi značný význam ve vědě, technice a lékařství. Obsahem předmětu je problematika mechanického a elektromagnetického vlnění a jeho některých praktických aplikací. První část je zaměřena na základy akustiky, ultraakustiky a aplikace ultrazvukového vlnění v technice, biologii a lékařství. Druhou část poté tvoří základy elektromagnetické a geometrické teorie optického záření.

Požadavky:

Zápočet bude udělen za účast na cvičeních (maximálně 3 omluvené absence), vypracování seminární práce na zadané téma (hodnocení 0-25 bodů) a napsání zápočtového testu skládajícího se z pěti otázek po pěti bodech (hodnocení 0-25 bodů).

Test se bude psát ve 14.týdnu semestru.

Osnova přednášek:

1.Mechanické vlnění a jeho vlastnosti

2.Ultrazvuk a jeho aplikace

3.Elektromagnetické vlnění - spektrum, vlastnosti a využití různých typů záření

4.Základy vlnové optiky

5.Základy geometrické optiky

6.Vlastnosti optických přístrojů

7.Lasery, speciální partie optiky

8.Speciální partie optiky

Osnova cvičení:

1.Mechanické vlnění, základy akustiky

2.Ultrazvuk a jeho aplikace

3.Elektromagnetické vlnění - optické záření a jeho vlastnosti

4.Základy vlnové optiky v příkladech

5.Zobrazování optickými přístroji

6.Lasery a jejich využití

7.Test

Cíle studia:

Studenti se seznámí s vlněním jako jedním ze základních fyzikálních procesů, který má velmi značný význam ve vědě, technice a lékařství. Studenti budou seznámeni s problematikou mechanického a elektromagnetického vlnění a jeho některých praktických aplikací.

Studijní materiály:

[1] Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. Fyzika 3 a 4. Vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Vyd. 1.

[2] J.Obraz: Ultrazvuk v měřicí technice. SNTL, 1984.

[3] B. E. A. Saleh a M. C. Teich: Základy fotoniky,

Matfyzpress 1994.

-Studijní materiály budou aktuálně zařazeny v průběhu semestru.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2800406.html