Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pokročilé programovací techniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBIPPT KZ 3 4P+8C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Předmět navazuje na znalosti základů programování a objektového programovaní vyučovaných na FBMI ČVUT (předměty Algoritmizace a programování a Objektové programování v C++ a C#). Předmět se bude soustředit na rozšíření znalostí objektového programování a využití moderních technologií při tvorbě aplikací v jazyce C#. Znalosti objektového programování budou rozšířeny o využití návrhových vzorů v konkrétních úlohách a využití objektových přístupů pro práci s databází (technologie ADO.NET a Entity framework). V předmětu bude také probíráno využití jazyka C# a technologie ASP.NET při tvorbě webových aplikací a seznámení s architektura model-view-controller. Pro bezchybnou práci vytvořených aplikací budou probrány metody testování aplikací a tvorby testů.

Požadavky:

Předmět je ukončen zápočtem. Pro udělení zápočtu je nutné získat celkově alespoň 50% bodů ze 3 zápočtových testů.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Opakování objektového programování, metody, dědění, rozhraní

2. Uml návrh a návrhové vzory

3. Využití návrhových vzorů

4. Verzovací systémy

5. Databáze ADO.NET

6. ADO.NET a Entity framework

7. Vytvoření databázové aplikace

8. WPF - binding

9. Vícevláknové aplikace

10. Tvorba knihoven

11. Asp.NET

12. Základy testování a tvorby testů.

13. Tvorba testů

14. Závěrečný test.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Bill Evjen, Jay Glynn, Karli Watson, Morgan Skinner, Christian Nagel, C# 2008 Programujeme

profesionálně, ed. Programuje profesionálně, Computer Press, 2009, ISBN 9788025124017

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2800206.html