Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Angličtina III.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBIJA3 KZ 4 16C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Academic English

Požadavky:

Podmínky klasifikovaného zápočtu: účast na cvičeních, úspěšné složení písemné části testu (na 60%). Každý student si také připraví prezentaci na biomedicínské téma. Prezentující student přinese také pro své kolegy tzv. pracovní list, obsahově založený na své prezentaci,který ostatní studenti během prezentace doplní na základě informací, které uslyší a prezentující na závěr pracovní list s kolegy opraví a zkontroluje. Závěrečný test bude z probraného učiva. Výuka bude probíhat blokové, dvakrát 8 hodin. Prezentace budou probíhat v druhém výukovém bloku.

Osnova přednášek:

přednášky nejsou

Osnova cvičení:

1. A case study in longevity

2.Long life gene region found

3.You are what you eat

4.Additives and hyperactivity

5.Medicinal plants

6.Repetition

7.Alligator blood and antibiotics

8.Meet Stan D. Ardman

9.Plankton, pumps and carbon dioxide

10.Malaria and GM mosquitoes

11.GM crop contamination

12.Pros and cons of wind farms

13.Reporting

14.Final test

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Instant Academic Skills, Lane Sarah, Cambridge University Press 2011

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2798806.html