Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Manažerské informační systémy v dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17MIS ZK 3 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra chytrých měst a regionů
Anotace:

Komunikace a informace jako základ manažerských schopností. Informační technologie a jejich vztah k řídícím, komunikačním a informačním procesům v dopravní firmě. Získávání, zpracovávání a odevzdávání informací. Bezpečnost informačních systémů. Možná ohrožení IS. Tvorba vlastního návrhu informačního portálu dopravní firmy.

Požadavky:

znalost základů managementu a informatiky

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět je zaměřen na rozvíjení klíčových kompetencí studentů využívat informační a komunikační technologie při informační podpoře dopravní firmy. Předmět bude využívat nejnovější metody a postupy k zavádění IKT do dopravních firem.

Studijní materiály:

Dvořák, Z. et al.; Informatizácia, informačné systémy a bezpečnostný manažment, EDIS Žilina, 2007

Hittmár, Š.: Manažment, EDIS Žilina, 2006

Molnár, Z.: Efektivnost informačních systémů. Grada Praha, 2000

Bělohlávek, F.: Desatero manažera. Computer Press Praha, 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2797206.html