Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Desktop aplikace MS Office

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBIDTA KZ 3 4P+4C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

MS Word - úprava a formátování textu, pokročilé formátování pomocí stylů, editor rovnic, vytvoření osnovy dokumentů pomocí nadpisů, vytvoření a úprava tabulek, kontrola dokumentů pomocí revizí a vytváření maker; MS Excel - formátování buněk, podmíněné formátování, vzorce a funkce, grafy, práce se seznamy, kontingenční tabulky a grafy; MS Powerpoint - vytváření prezentací, práce s textem a objekty, grafika, multimédia a animace; OneNote - tvorba poznámek, audio a video nahrávek; MS Outlook - ovládání, elektronická pošta, kalendáře, kontakty, plánování úkolů a poznámky; Analytické nástroje v Excelu - ověřování vstupních dat, hledání řešení, optimalizace praktických problémů s využitím nástroje Řešitel, scénáře, citlivostní analýza a statistické zpracování dat; Základy maker a VBA - vytváření maker, editor VBA, vytváření uživatelských funkcí ve VBA, základy programování ve VBA a práce s uživatelskými formuláři; MS Access - založení nové databáze a tabulek, tvorba relací, vytváření dotazů, formuláře a tiskové sestavy.

Požadavky:

Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba získat minimálně 50 bodů (ze 100). 20 bodů z průběžných testů na cvičeních a 80 bodů závěrečný text.

Osnova přednášek:

1. Základní informace o hardware a software počítače - základní pojmy, součásti počítače, periferní zařízení, architektura počítače, operační systém, aplikační programy a počítačové sítě.

MS Word - úprava a formátování textu, pokročilé formátování pomocí stylů, editor rovnic, vytvoření osnovy dokumentů pomocí nadpisů, vytvoření a úprava tabulek, kontrola dokumentů pomocí revizí a vytváření maker.

2. MS Excel - formátování buněk, podmíněné formátování, vzorce a funkce, grafy, práce se seznamy, kontingenční tabulky a grafy.

3. MS Powerpoint - vytváření prezentací, práce s textem a objekty, grafika, multimédia a animace; OneNote - tvorba poznámek, audio a video nahrávek.

4. MS Outlook - ovládání, nastavení a správa účtů, POP3, SMTP, IMAP, bezpečnost e-mailové komunikace, podpisy a šablony, kalendáře, kontakty, plánování úkolů, poznámky, import a export souborů.

5. Analytické nástroje v Excelu - ověřování vstupních dat, hledání řešení, optimalizace praktických problémů s využitím nástroje Řešitel, scénáře, citlivostní analýza a statistické zpracování dat.

6. Základy maker a VBA - vytváření maker, editor VBA, vytváření uživatelských funkcí ve VBA, deklarace proměnných a datových polí, procedury a funkce, práce s uživatelskými formuláři.

7. MS Access - založení nové databáze a tabulek, export a import tabulek, tvorba relací, vytváření dotazů, formuláře a tiskové sestavy.

Osnova cvičení:

1. MS Word - úprava a formátování textu, práce s editorem rovnic, vytváření a úprava tabulek, kontrola dokumentů pomocí revizí a tvorba maker.

2. MS Excel - formátování buněk, vzorce a funkce, grafy, práce se seznamy, kontingenční tabulky a grafy.

3. MS Powerpoint - vytvoření prezentace s využitím objektů a animace. MS Outlook - nastavení a správa účtů, nastavení bezpečnosti e-mailové komunikace, podpisy a šablony, vytváření skupin, práce s kalendářem, kontakty, plánování a sledování úkolů, poznámky, import a export souborů.

4. Analytické nástroje v Excelu - ověřování vstupních dat, využití nástroje Řešitel pro optimalizace, využití základních statistických funkcí pro zpracování dat.

5. Základy maker a VBA - vytváření maker, práce s editorem VBA, vytváření uživatelských funkcí ve VBA, tvorba jednoduchých procedur, vytvoření jednoduchého uživatelského formuláře.

6. MS Access - založení nové databáze a tabulek, tvorba relací, vytvoření dotazů, formuláře a tiskové sestavy.

7. Zápočtový test.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Barilla J.: Šetříme s Excelem - hledání optimálního řešení, Koop, České Budějovice, 2001

2. Barilla J., Simr P.: Microsoft Excel pro techniky a inženýry, Computer Press, Brno 2008

3. Barilla J., Simr P., Sýkorová K.: Microsoft Excel 2010, Computer Press, Brno 2010

4. Kolektiv autorů (Barilla J., Simr P.): Microsoft Office 2010, Computer Press, Brno 2010

5. Barilla J., Simr P., Sýkorová K.: Microsoft Excel 2013, Computer Press, Brno 2013

6. Barilla J., Simr P., Sýkorová K.: Microsoft Excel 2016, Computer Press, Brno 2016

7. Pecinovský J.: Microsoft Office 2013, Computer Press, Brno 2013

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2796306.html