Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy testování software

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A7B36TS1 KZ 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Obsahem předmětu je základní úvod do problematiky testování softwarových systémů z pohledu testera a vedoucího testovacího týmu.

První část předmětu se po úvodu do problematiky a základní terminologie zabývá metodami pro návrh a vykonávání testovacích scénářů pro manuální testování a návrhem testů na úrovni kódu.

Navazující druhá část předmětu se věnuje automatizaci testů a řízení testovacího procesu, včetně přípravy testovací strategie, odhadování pracnosti testů a řízení testovacích aktivit v rámci organizace.

Předmět kombinuje teoretické znalosti a metody pro testování s komentáři k jejich praktické aplikaci na projektu vývoje software.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD7B36TS1

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A7B36TS1

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Úvod, typy testů, V-model, W-model, black-box a white-box testing, testovací scénář, proces opravy chyb

2.Techniky pro návrh manuálních testů: kombinace vstupů

3.Techniky pro návrh manuálních testů: průchody programem

4.Techniky pro návrh manuálních testů: testování datových cyklů

5.Unit testování, zajištění kvality kódu

6.Statické testování - revize požadavků a návrhové dokumentace

7.Testovací prostředí a testovací data, nástroje a infrastruktura pro testování

8.Automatizované testování - funkční testy

9.Automatizované testování - zátěžové testování

10.Řízení testů, plán testování, řízení rizik v testování

11.Testovací strategie, prioritizace, určení intenzity testů, reakce na změny v projektu

12.Metody pro odhadování pracnosti testů, ekonomika a efektivita testování

13.Modely pro řízení testů v organizaci, TPI, CMMi, TMMi

14.Rezerva

Osnova cvičení:

1.Úvod, organizace cvičení, infrastruktura

2.Testovací scénář, report chyby

3.Techniky návrhu testů: kombinace vstupů 1 - mezní podmínky, třídy ekvivalence, MCC, MC/DC

4.Techniky návrhu testů: kombinace vstupů 2 - pairwise testing

5.Techniky návrhu testů: průchody programem 1 - testy workflow a procesů

6.Techniky návrhu testů: průchody programem 2 - testování CRUD, datové cykly

7.Unit testování 1 - úvod, struktura unit testu

8.Unit testování 2 - test suite, pokrytí kódu

9.Unit testování 3 - metody návrhu efektivních unit testů

10.Automatizace testování 1 - automatizace funkčních testů

11.Automatizace testování 2 - zátěžový test

12.Test na konci semestru

13.Udělování zápočtů

14.Rezerva

Cíle studia:
Studijní materiály:

International Testing Qualifiactions Board (ISTQB): Certifikovaný tester - učební osnovy pro základní stupeň, 2007

Učební materiál volně dostupný na webu:

V češtině a slovenštině: http://www.castb.org/tiki-index.php

V angličtině: http://www.istqb.org/downloads/syllabi/foundation-level-syllabus.html

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B6B36TS1
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 31. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2795506.html