Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Kvalita dopravních a telekomunikačních systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KS KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Kvalita, systémy řízení, podnik, zákazník, normy, hodnocení, měření, metody, ukazatelé, spokojenost, loajalita.

Požadavky:

znalosti dopravních prostředků, dopravní infrastruktury, dopravní technologie a základní znalosti z ekonomiky podniku a mikroekonomie

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Student by měl pochopit základní pojetí kvality v dopravě a telekomunikacích, vazbu mezi kvalitou dopravních prostředků a dopravni infrastruktury a přepravních procesů, seznámit se se základním modelem kvality v Evropě, s požadavky a hodnocením kvality v síťových procesech.

Studijní materiály:

Mojžíš, V. a kol.: Kvalita dopravních a přepravních procesů. Pardubice, 2003.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2793406.html