Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy využití e-learningu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBIZEL Z,ZK 3 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Posláním studijního předmětu Základy využití e-learningu je vybavit studenty základními poznatky z oblasti e-learningu a v návaznosti na získané znalosti rozvinout u studentů způsobilost navrhovat a vytvářet e-learningové materiály a kurzy a dále studenty vybavit způsobilostí pro studium odborné literatury a vedení odborné komunikace v této oblasti.

Předmět Základy využití e-learningu seznámí studenty s historií a současností e-learningu, studenti získají znalosti o pedagogických aspektech e-learningu, o LMS systémech a o dalších nástrojích pro tvorbu e-learningových materiálů a o možnostech posuzování kvality e-learningu. Důraz bude kladen i na získání praktických dovedností pro tvorbu e-learningových materiálů a e-learningových kurzů.

Požadavky:

Bazální znalost práce s PC.

V rámci předmětu povoleny pouze 2 omluvené absence. Plnění jednotlivých úkolů v rámci cvičení. Zkouška probíhá formou vytvoření kurzu v Moodlu a jeho prezentace.

Osnova přednášek:

1.Úvod do e-learningu. Historie a současnost. Autorské právo a citace zdrojů

2.Pedagogické aspekty e-learningu. Textový editor pro tvorbu e-learningových materiálů. Interaktivní simulace pracovních postupů.

3.Pedagogické aspekty e-learningu. Grafika zpracování grafické informace

4.Možnosti posuzování kvality e-learningu. Tvorba dotazníku. Mobile learning. Hry při výuce

5.Prezentace vytvořených kurzů, diskuze

Osnova cvičení:

1.Úvod do e-learningu. Nástroje e-learningu - přehled (Moodle, Mefanet, Wikiskripta, Medical Media). Citování, ukázka výukových programů pro citování, práce s nimi

2.Interaktivní simulace pracovních postupů - program open source.

3.Pedagogické aspekty e-learningu cvičení. Grafika. Pořizování a úprava fotografií, videa. Tvorba infografik

4.Možnosti posuzování kvality e-learningu. Dotazníky vytváření, pomocné nástroje. Mobile learning aplikace. Hry při výuce - tvorba

5.Prezentace vytvořených kurzů, diskuze

Cíle studia:

Cíl předmětu spočívá v osvojení si příslušných znalostí a kompetencí v oblasti e-learningu, pochopení architektury a konstrukce e-learningových kurzů, poznání jejich funkčních možností a osvojení si různých specifik a technik e-learningu vhodných pro obor lékařství.

Studijní materiály:

[1] KOPECKÝ, Kamil. E-learning (nejen) pro pedagogy. 1. vyd. [s.l.] : Hanex, 2007. 130 s.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2793206.html