Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Tvorba webových aplikací

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBITWA KZ 3 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Komunikace klient-server a protokol HTTP, standardy používané při tvorbě webových aplikací (HTML, XHTML, XML, CSS, javascript), prostředky pro tvorbu webových aplikací, úvod do databázových systémů a jejich vazba na webové aplikace, webové servery, moderní přístupy ke tvorbě webových aplikací (použitelnost, přístupnost, konvence v designu webových aplikací), vývojové nástroje, metodika návrhu webové aplikace a jeho realizace, webové hypermediální systémy, publikační a e-learningové systémy na webu, návrh medicínských informačních systémů pro prostředí webu.

Požadavky:

Účast na cvičeních, absolvování testu s minimálním ziskem 17 bodů (maximum 35), realizace závěrečné práce s minimálním ziskem 32 bodů (max 65). Celkové hodnocení: dle klasifikace ECTS.

Osnova přednášek:

předmět nemá přednášky

Osnova cvičení:

1. Webové prohlížeče, servery, základy jazyka HTML.

2. CSS.

3. PHP - zpracování dat z formuláře.

4. PHP - třídy, funkce.

5. PHP - práce s DB.

6. PHP - sessions.

7. JavaScript, AJAX.

8. Test.

9. MVC, frameworky, CakePHP.

10. CakePHP.

11. CakePHP.

12. CakePHP.

13. WordPress - custom plugin.

14. Prezentace závěrečných prací

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Kadlec V., Agilní programování: Metodiky efektivního vývoje softwaru, 2004 Computer Press

[2] Smička R., Optimalizace pro vyhledávače, 2004 Jaroslava Smičková

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2791506.html