Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Počítačové sítě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBIDPS Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Cílem přednášek je poskytnout přehled technik nutných pro efektivní a spolehlivou komunikaci v přepojovacích, lokálních a bezdrátových sítích. Formě a předávání zpráv zajišťujících komunikaci v distribuovaných aplikacích a distribuovaným algoritmům je věnována podstatná část předmětu.

Cílem cvičení je ověřit si uváděné principy prakticky a seznámit se s široce používanými aplikačními rozhraními.

Požadavky:

Zkouška bude písmená a hodnocená podle stupnice ECTS.

Podmínky zápočtu jsou absolvování všech cvičení (maximálně 3 omluvené absence) a úspěšné zvládnutí dvou testů (v půlce a na konci semestru) každý na minimálně 50%.

Osnova přednášek:

1. Architektura počítačových sítí („grafová“ struktura sítí (vrstvy IP, LAN a bezdrátová síť), vrstvy protokolů IP a OSI).

2. IP vrstva Internetu (graf sítě, spoje - metalické a optické, routery, metody směrování - IPv4)

3. IP vrstva Internetu (MPLS, jmenné služby - DNS a SIP technologie, multicasting, IPv6)

4. Lokální sítě (technologie Ethernetu - CSMA/CD, MAC adresace, architektura LAN - switches, algoritmy ARP, DHCP, multicasting)

5. Privátní IP sítě (firewall, architektura sítě a metody adresace, NAT)

6. Správa sítí a síťových prvků (SNMP, CMIP, RMON)

7. Komunikační protokoly (UDP, TCP, SCTP)

8. Bezdrátové technologie (CSMA/CA - IEEE 802.11/WiFi, WiFi router, architektura sítě, Bluetooth)

9. Sensorové sítě (ZigBee protokol, ad-hoc architektura a protokoly)

10. Protokoly aplikací v sítích (protokoly Unix aplikací - ftp, http, xml)

11. Struktura aplikací v sítích (klient-server, databáze, clouds architektury)

12. Šifrovací metody a bezpečnost (symetrická a asymetrická šifra, výměna klíčů, hashovací funkce, digitální podpisy, certifikace)

13. Bezpečnostní protokoly (SSH, SSN, VPN)

14. Síťové systémy v medicíně, DICOM, medicínské informační systémy.

Osnova cvičení:

1. Instalace a konfigurace linuxového serveru

2. Základy práce OS Linux - základy práce s procesy a souborový systém

3. Základy práce OS Linux - SSH, práce s konzolí

4. Webový server, FTP, DNS server, DHCP

5. Linux, Windows - firewall

6. Linux, Windows - router, brána

7. Zápočtový test.

8. Návrh sítě.

9. Konfirurace sítě

10. Nastavení směrovačů

11. Správa sítě

12. Síťová komunikace v jazyce C# a C

13. Bezpečnost

14. Zápočtový test.

Cíle studia:

Cílem přednášek je poskytnout přehled technik nutných pro efektivní a spolehlivou komunikaci v přepojovacích, lokálních a bezdrátových sítích. Formě a předávání zpráv zajišťujících komunikaci v distribuovaných aplikacích a distribuovaným algoritmům je věnována podstatná část předmětu.

Cílem cvičení je ověřit si uváděné principy prakticky a seznámit se s široce používanými aplikačními rozhraními.

Studijní materiály:

[1] Heather Osterloh: TCP/IP Kompletní průvodce, Softpress, ISBN: 80-86497-34-8

[2] Dostálek L., Kabelová A.: Velký průvodce protokoly TCP/IP, Computer Press, EIN 9788025122365.

[3] Kurose J., Ross K.: Computer Networking, Addison Wesley, 2005.

[4] Bárta, J.: Úvod do počítačových sítí. Kopp, 1995.

[5] Janeček, J.: Distribuované systémy. Vydavatelství ČVUT, 1994.

[6] Janeček J., Kubr J., Červený M.: Distribuované systémy (cvičení - programování).

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2791406.html