Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Angličtina III.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBIJA3 KZ 4 4C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem tohoto předmětu je rozšířit slovní zásobu studentů v oblastech biomedicínského inženýrství. Předmět je prioritně zaměřen na komunikační a řečové dovednosti a odbornou terminologii.

Požadavky:

Podmínky klasifikovaného zápočtu: aktivní účast na cvičeních , úspěšné složení písemné části testu (na 60%).. Každý student si také v průběhu semestru připraví prezentaci na biomedicínské téma. Při přípravě prezentace ( na cca 10 minut) je dobré vycházet z návodu, jak připravit prezentaci z hlediska struktury i jazykových prostředků. Návod se nachází na webu předmětu ve formě prezentace. Prezentující student přinese také pro své kolegy tzv. pracovní list, obsahově založený na své prezentaci,který ostatní studenti během prezentace doplní na základě informací, které uslyší a prezentující na závěr pracovní list s kolegy opraví a zkontroluje.

Osnova přednášek:

přednášky nejsou

Osnova cvičení:

1.Introduction

2.A case study in longevity

3.Long life region found

4.You are what you eat

5.Additives and hyperactivity

6.Medicinal Plants

7.Alligator Blood and antibiotics

8.Meet Stan D. Ardman

9.Reducing animal testing

10.Plankton, pumps and carbon dioxide

11.Malaria and GM mosquitos

12.GM crop contamination

13.Test

14. Assesment

Cíle studia:
Studijní materiály:

Lane, Sarah: Instant Academic Skills , Cambridge Univesity Press 2011

Supplementary materials will be provided by the teacher according to the needs and proficiency of students.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2790706.html