Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Aplikovaná zdravotnická informatika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBIAZI KZ 3 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Předmět obsahuje základní tématické okruhy medicíny, které jsou prezentovány na internetových stránkách v podobě zdravotnických portálů. Pro studenta je nezbytné především seznámení s danou oblastí, která často pokrývá několik lékařských oborů a na které přitom není prostor v podobě součásti předmětů Základy teoretické medicíny, Základy preklinické medicíny a Základy klinických oborů. Jedná se přitom o tématiky , které pokrývají větší část webových zdravotnických informací zejména pro pacienty a širší veřejnost. Z tohoto hlediska budou do výuky zahrnuty především základní informace o těchto oborech včetně aspektů osvětových. U některých oborů (kupř. farmacie, stomatologie) je aktuální i seznámení se současným stavem jejich informatizace, u dalších pak se specifickými problémy spojenými se sdílením informací interaktivní formou v diskuzních fórech a elektronických konferencích pro danou oblast. Součástí tématiky budou dále otázky uplatnění komerčních informací a jejich možného negativního dopadu, kupř. u alternativní medicíny.

Dále se zaměřuje na představení oboru Biomedicínské informatiky a její koncepční vymezení.

Požadavky:

Předmět končí klasifikovaným zápočtem. Podmínkou je úspěšné absolvování průběžných bodovaných úloh.

Osnova přednášek:

1.Výživa a zdravý životní styl

2.Farmakologie a farmacie

3.Matka a dítě

4.Stomatologie

5.Lidská psychika a její poruchy

6.Zdravotní hendikepy

7.Alternativní medicína

Osnova cvičení:

1. Biomedicínská, lékařská a zdravotnická informatika

2. Neuroinformatika

3. Asistivní technologie

4. Ontologie v medicíně

5. Biometrie

6. Vektorový a boolovský model při vyhledávání v databázích

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se současným stavem informatizace medicínských oborů (kupř. farmacie, stomatologie) a specifickými problémy spojenými se sdílením informací interaktivní formou v diskusních fórech a elektronických konferencích pro danou oblast. Součástí tématiky budou dále otázky uplatnění komerčních informací a jejich možného negativního dopadu, kupř. u alternativní medicíny.

Studijní materiály:

[1] P. Kasal a kol.:Zdravotnické registry a standardy, informační zdroje a jejich kvalita. In:Počítač v ordinaci, ČNF pro eHealth, 2008

[2] P. Kasal, A. Veselková, J. Feberová: Praktická cvičení - Bibliografická báze dat Medline, Zdravotnické informační zdroje, Odborné informace na internetu. eLearningový kurz UK, Moodle, http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=683

[3] Kasal, Kubů, Veselková,: Počítač v ordinaci, eLearningový kurz www.euni.cz 2008

[4] P. Kasal, Š. Svačina a kol.:Lékařská informatika, Karolinum 1998

[5] P. Kasal, Š. Svačina a kol.: Internet a medicína, Grada 2001

[6] J. Feberová: Jak na Medline efektivně, Triton 2004

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2789806.html