Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Zdravotnické informační zdroje

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBIZIZ Z,ZK 3 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Bibliografické zdroje: primární informační prameny, struktura odborného sdělení, sekundární informační prameny, bibliografické databáze.

Zdravotnické databáze a registry: databáze obrazové a farmakologické, národní zdravotnické registry - účel, legislativa, zadávání dat, přístupnost výstupů, formy vytěžování dat.

Internetové zdroje:typy internetových zdrojů ve zdravotnictví, vyhledávací internetové služby , strategie a taktika vyhledávání na internetu.

Evaluované informační zdroje: Medicína prokázaných faktů, Organizace Cochrane, EBM databáze, interpretace metaanalýz, doporučené klinické postupy.

Kvalita bibliografické informace: Impact factor, databáze SCI, přesnost, úplnost a efektivita vyhledávání informace v databázích

Kvalita internetové informace: navštěvovanost, citovanost, kritéria kvality webové prezentace, mezinárodní evaluační standardy .

Informační zdroje pro veřejnost: posuzování věrohodnosti zdrojů,sociologické aspekty optimality informací, zdroje s interaktivní formou komunikace.

Požadavky:

Prezence na přednáškách a seminářích a odevzdaná vypracovaná cvičení.

Osnova přednášek:

1.Bibliografické zdroje - primární informační prameny, struktura odborného sdělení, sekundární informační prameny, popis práce s bibliografickými zdroji

2.Bibliografická databáze Medline - charakteristika, popis práce s databází Medline

3.Kvalita bibliografické informace - Impact factor, databáze SCI, přesnost, úplnost a efektivita vyhledávání informace v databázích

4.Zdravotnické informační zdroje - zdravotnické databáze, primární a sekundární webové zdroje, databáze obrazové a farmakologické

5.Národní zdravotnické registry - účel, legislativa, zadávání dat, přístupnost výstupů, formy vytěžování dat

6.Zdravotnické standardy -standardy kvality péče, hodnocení kvality péče, doporučené klinické postupy

7.Internetové zdroje - typy internetových zdrojů ve zdravotnictví, vyhledávací služby ve zdravotnictví, strategie a taktika vyhledávání na internetu

8.Evaluované informační zdroje - Medicína prokázaných faktů, Organizace Cochrane, EBM databáze, interpretace metaanalýz

9.Kvalita internetové informace - navštěvovanost, citovanost, kritéria kvality webové prezentace, mezinárodní evaluační standardy

10.Informační zdroje pro veřejnost - posuzování věrohodnosti zdrojů, sociologické aspekty optimality informací, zdroje s interaktivní formou komunikace

11.Elektronická identifikace pacienta a zdravotnického pracovníka, elektronický podpis a elektronická preskripce - informační zdroje

12. Elektronická dokumentace, předávání dokumentace a vzdálená správa

13. Zdravotnické vzdělávání a portály pro občany - přehled vzdělávacích projektů

14. Rezerva

Osnova cvičení:

1.České bibliografické zdroje - vyhledávání v českých lékařských časopisech, Bibliographia Medica Čechoslovaca - příklady

2.Zahraniční bibliografické zdroje - vyhledávání v bibliografické databázi Medline - příklady

3.Kvalita bibliografické informace - vyhledávání v databázi Journal Citation Report

4.Zdravotnické informační zdroje - vyhledávání v obrazových a farmakologických databázích - příklady

5.Národní zdravotnické registry -vyhledávání zdravotnické informace

6.Zdravotnické standardy -doporučené klinické postupy a vyhledávání informací o standardech a kvality zdravotní péče

7.Internetové zdroje - České a zahraniční zdroje - vyhledávání

8.Evaluované informační zdroje - Medicína prokázaných faktů, Organizace Cochrane, EBM databáze

9.Kvalita internetové informace - hodnocení kvality zdravotnických internetových stránek

10.Informační zdroje pro veřejnost - obecné a specializované portály

11.Elektronická identifikace pacienta a zdravotnického pracovníka, elektronický podpis a elektronická preskripce - informační zdroje

12. Elektronická dokumentace, předávání dokumentace a vzdálená správa- informační zdroje

13. Zdravotnické vzdělávání a portály pro občany - vzdělávacích projekty a portály1st Czech bibliographic sources - search in Czech medical journals, Bibliographia Medica Czechoslovaks - examples

14. Rezerva

Cíle studia:

Seznámení s bibliografickými databázeni a dalšími zdravotnickými informační zdroji. Osvojení strategie a taktiky vyhledávání odborných informací na internetu. Získání znalosti v oblasti hodnocení kvality zdravotnických informačních zdrojů.

Studijní materiály:

[1] P. Kasal, S. Svacina a kol.:Lékarská informatika, Karolinum 1998

[2] P. Kasal, S. Svacina a kol.: Internet a medicína, Grada 2001

[3] J. Feberová: Jak na Medline efektivne, Triton 2004

[4] P. Kasal a kol.:Zdravotnické registry a standardy, informacní zdroje a jejich kvalita. In:Pocítac v ordinaci, CNF pro eHealth, 2008

[5]P. Kasal, A. Veselková, J. Feberová: Praktická cvicení - Bibliografická báze dat Medline, Zdravotnické informacní zdroje, Odborné informace na internetu. eLearningovy kurz UK, Moodle, http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=683

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2788906.html