Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Krizový management dopravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KRIM ZK 3 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Úvod do problematiky. Mimořádné události a jejich vliv na dopravu. Krizové řízení státu. Krizové plánování. Havarijní plánování. Integrovaný záchranný systém, Armáda České republiky. Evakuace obyvatelstva, zvířat a majetku a dopravní zabezpečení. Ochrana před povodněmi a vliv povodní na dopravu. Krizové řízení v resortu dopravy a spojů. Úloha dopravy za vojenských a nevojenských krizových stavů. Technická ochrana a obnova silnic a železnic.

Požadavky:

Nejsou stanoveny.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat znalosti a dovednosti pro řešení mimořádných a krizových situací v dopravě a telekomunikacích. Zvládnout postupy řešení při respektování krizových a bezpečnostních právních norem České republiky i ve vztahu vyžadování zásob Správy státních hmotných rezerv.

Studijní materiály:

Soušek R. a kol.: Doprava a krizový management, VŠ učebnice, 2010, ISBN 978-80-86530-64-2

Ústavní zákon 110/1998, Sb., o bezpečnosti České republiky

zákon 240/2000 Sb. o krizovém řízení

zákon 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2787306.html