Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Španělský jazyk

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17VSJ Z 2 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Kurz je určen pro studenty, kteří jsou v jazyce úplnými začátečníky. Cílem kurzu je naučit zájemce základy jazyka, aby dokázali reagovat v prvním kontaktu se španělsky mluvícími.

Požadavky:

K zápočtu se požaduje pravidelná docházka do kurzu (povoleny jsou 3 neomluvené absence), aktivní účast na hodinách, plnění zadaných úkolů a úspěšné zvládnutí testů (min. na 65%).

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.lekce

Introducción - Španělština a její historicko- sociální rámec, gramatika, výslovnost, abeceda. Sloveso ser/llamar se, zájmena ukazovací, pozdrav, představení se.

2. lekce

Mi primer día - otázka/zápor - zájmena ukazovací, tázací, podstatná a přídavná jména, národnosti. Sloveso estar, hablar

3. lekce

Mi clase - Podstatná a přídavná jména, zájmena tázací, profese, aktivity. Sloveso tener, ver, estudiar, trabajar.

4. lekce

Mi clase - popis věcí, lokace, časování pravidelných sloves, číslovky, procvičování předchozích jevů. Sloveso haber včetně srovnání ser/estar/haber.

5. lekce

El tiempo - příslovce a zájmena tázací ve větě, dvojí zápor, mucho/poco x también/tampoco. Dny v týdnu, čísovky.

6.lekce

El tiempo - Nepravidelná slovesa, vazba por/para, siempre/ nunca, příslovce, měsíce, číslovky

7.lekce

Opakování, shrnutí - TEST

8.lekce

El tiempo libre - Slovesa se změnou kmenové samohlásky, kombinace předložek se členy, krácení přídavných jmen bueno, malo.

9.lekce

Espaňa - Popis místa, porovnání, zvratná slovesa. Základní rozdíly v použití ser/estar/hay . Španělská rčení.

10. lekce

Mi casa - popis dne, aktivit, věcí, sloveso conocer/saber, querer.

11. lekce

Esto soy yo - osobní data, popis osoby, vykání, tykání, společenský kontakt.

12. lekce

Mis vacciones en Espaňa - cestování, dopravní prostředky, popis krajiny.

13. lekce

Opakování, TEST

14. lekce

Shrnutí, doplnění informací, udělení zápočtu

Cíle studia:

Získání základních znalostí o slovní zásobě a gramatice. Naučit se reagovat v jednoduchých situacích. Porozumět dialogu a umět ho sestavit.

Studijní materiály:

Macíková, Olga - Učebnice současné španělštiny

Materiály dle uvážení učitele.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2784606.html