Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Letecká elektronika a elektrotechnika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2141110 Z,ZK 3 2P+0C+1L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Předmět je zaměřen a prohloubení znalosti vlastností a použití elektronických prvků a obvodů pro generováni, úpravu a zpracováni signálů zobrazujících fyzikální veličiny v řídicích a kontrolních leteckých systémech, metody přenosu a vyhodnocení signálu v analogové i číslicové formě.

Požadavky:

Pro získání zápočtu musí být student fyzicky přítomen na výuce a musí splnit všechny zadané úlohy v laboratoři. Je-li absence studenta více než 20 %, musí vypracovat v souladu s dodatečnými požadavky úlohu zadanou vyučujícím. Zkouška má písemnou část (test) a ústní (2 otázky losem). Minimální počet bodů potřebný pro úspěšné složení testu je 60 %.

Osnova přednášek:

1. Polovodičové prvky a jejich aplikace pro snímače fyzikálních veličin

2. Speciální snímače fyzikálních veličin se zaměřením na dopravní techniku

3. Zesilovače signálu, jejich konstrukce, aplikace a omezení

4. Generátory signálů

5. Frekvenčně selektivní obvody, filtrace signálu

6. Přenos signálu po vedení, komunikační sběrnice

7. Obvody s rozloženými parametry, šíření elektromagnetických vln

8. Bezdrátový přenos signálu, kódování a zabezpečení přenosu

9. Číslicové zpracování signálů

10. Převodníky úrovní D/D, A/D, D/A

11. Výroba, distribuce a skladování elektrické energie se zaměřením na dopravní prostředky

12. Metody jištění a monitorování elektrických, řídicích a senzorických systémů

13. Elektromagnetická kompatibilita

Osnova cvičení:

1.Vlastnosti polovodičových součástek a snímačů (piezoelektrický, tenzometrický, snímače polohy, akcelerometr)

2.Obvody prvotního zpracování signálu - zesilovače, vlastnosti

3.Generátory periodických harmonických a neharmonických (pulsních) signálů ? vlastnosti, parametry výstupního signálu.

4.Optoelektronické prvky, měření statických a dynamických vlastnosti

5.Měření parametrů přenosových tras, rušení, elektromagnetická kompatibilita

6.Filtrace signálu, analogový filtr, číslicový filtr, vlastnosti

7.Napájecí zdroje - základní parametry

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2784106.html