Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Exaktní a regulární zúplnění kategorií

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP01EXC ZK 4 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Přednáška bude věnována dvěma typům zúplnění, která úzce souvisi s kategoriemi algeber. Jde o regulární zúplnění kategorie s konečnými koprodukty a exaktní zúplnění regulární kategorie. Zvláštní pozornost bude věnována relacím pseudoekvivalence v obecné kategorii.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP01EXC

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Adámek J.,Rosický J., Vitale E.: Algebraic theories, Cambridge University Press, 2011

2. Vitale E.: Left covering functors, PhD Thesis, UCL 1994, http://perso.uclouvain.be/enrico.vitale/research.html

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2781806.html