Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projekt informačního systému

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
128XPIS Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Jiří Kaiser
Přednášející:
Jiří Kaiser
Cvičící:
Jiří Kaiser
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrské informatiky
Anotace:

Základní pojmy z oblasti informačních systémů, architektury informačních systémů, životní cyklus informačního systému, přístupy k tvorbě informačního systému, manažerské informační systémy, modelování procesů pomocí BPMN a UML, modelování informačního systému - UML a datové modelování pomocí ER diagramů.

Požadavky:

Návaznost není požadována

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy z oblasti informačních systémů (data, informace, znalosti, informační systém)

2. Architektury informačních systémů

3. Životní cyklus informačního systému, přístupy k tvorbě informačního systému

4. Modelování procesů pomocí Business process model and notation (BPMN)

5. Unified modeling language (UML) - diagramy případů užití

6. Unified modeling language (UML) - diagramy ativit, stavové diagramy

7. Datové modelování pomocí ER diagramu, platform specific data model

Osnova cvičení:

V rámci cvičení bude zpracováván projekt, jehož cílem je analýza podnikových procesů a specifikace požadavků na informační systém pomocí BPMN a UML

Cíle studia:

Získat základní znalosti v oblasti informačních systémů a schopnosti modelovat a řídit změny procesů a informačních systémů ve firmách. Konkrétně se jedná o provádění analýzy stávajících procesů a informačních systémů, návrh změn procesů a informačního systému.

Studijní materiály:

1. MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195 s. ISBN 978-80-01-04380-6.

2. TVRDÍKOVÁ, Milena. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy: nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 173 s. ISBN 978-80-247-2728-8.

3. KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.

4. ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.

5. Specifikace notace BPMN na stránkách Object Management Group - http://www.bpmn.org/

Poznámka:
Další informace:
https://kix.fsv.cvut.cz/wiki/doku.php/bcmgr:128xpis
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2775506.html