Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Konstrukce výrobních strojů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2351145 ZK 4 3P
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav výrobních strojů a zařízení
Anotace:

Konstrukční řešení pohonů tvářecích strojů, automatizačních zařízení, technologických pracovišť. Prvky automatizace z hlediska jejich možné vazby na systém tvářecích strojů. Automatizova-né výrobní systémy pro tváření. Využití CAD/CAE systémů, virtuálního prototypingu při návrhu VS a seznámení s metody a použitím Rapid prototypingu. Získání přehledu produkce OS v ČR vývoje a dalších trendů s pohledem na dlouhodobou strategii oboru.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Automatizační zařízení tlakových licích strojů

Projektování technologického pracoviště tlakového lití

Příklady konstrukce periferií pro ATPTL

Dynamické vlastnosti lisovacích mechanismů

Využití CAD/CAE systémů při návrhu VS

Virtuální prototyping při návrhu TLS

Rapid prototyping. Metody a použití

Přehled ČR produkce. Oborové organizace

Postup vývoje celého OS

Nejnověší techniky vývoje strojů.

Problém ecodesignu ve stavbě OS.

Aktuální přehled oboru a trendy.

Dlouhodobá strategie oboru.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Studenti navážou na znalosti z předmětů Obráběcí stroje a Tvářecí strojea prohloubí své znalost z konstrukce těchto strojů.

Studijní materiály:

Základy stavby výrobních strojů : Kopecký, Houša

Výrobní stroje : Houša, Rudolf

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2769406.html