Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Automatizace výrobních zařízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2351138 Z,ZK 5 3P+2L
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav výrobních strojů a zařízení
Anotace:

Automatizace podávání, upínání, rozměrové kontroly, montáže, realizace technologických procesů, struktura automatizovaných pracovišť, projekt výrobních systémů, vazba na průmyslovou praxi.

1.Úvod do problematiky automatizace

2.Výrobní proces – rozbor, zavádění mechanizace, automatizace, robotizace

3.Automatické systémy výrobních strojů a zařízení

4.Automatizace podávání, sled navazujících úkonů

5.Násypka – řadicí zásobník, zásobník součástí, zásobník nástrojů, dopravníky

6.Automatizace upínání, soustružení, frézování, automatické linky, stavebnicové, modulární řešení

7.Automatizace rozměrové kontroly, pasivní, aktivní měřicí přístroje, snímače

8.Automatizace montáže, rozbor, druhy montáží, stavebnicové montážní prostředky

9.Projektování automatizace výrobních strojů a zařízení, vytváření struktur automatizovaných pracovišť

10.Pracoviště obrábění, tváření, svařování, povrchových úprav

11.Tvorba projektu výrobního systému, realizace výrobních systémů

12.Pružné výrobní systémy, možností uspořádání technologických pracovišť, doprava, manipulace, skladování

13.Přehled nabídky automatizačních prostředků

Osnova cvičení:

–Základy pneumatických systémů

–Způsoby ovládání, pneumatické obvody

–Elektrické pohony - výkonové prvky

–Automatizační zařízení – snímače, průmyslové roboty, řídicí systémy – PLC, IPC

–Průmyslová komunikace - Real-time sběrnice – EtherCAT, Profinet, OPC-UA,

–Topologie automatizačních systémů - ERP – MES – SCADA

Požadavky:

Porozumění a orientace v automatizačních systémech výrobních strojů a zařízení, porozumění a orientace ve stavbě a použití průmyslových robotů a manipulátorů.

Osnova přednášek:

1.Úvod do problematiky automatizace

2.Výrobní proces – rozbor, zavádění mechanizace, automatizace, robotizace

3.Automatické systémy výrobních strojů a zařízení

4.Automatizace podávání, sled navazujících úkonů

5.Násypka – řadicí zásobník, zásobník součástí, zásobník nástrojů, dopravníky

6.Automatizace upínání, soustružení, frézování, automatické linky, stavebnicové, modulární řešení

7.Automatizace rozměrové kontroly, pasivní, aktivní měřicí přístroje, snímače

8.Automatizace montáže, rozbor, druhy montáží, stavebnicové montážní prostředky

9.Projektování automatizace výrobních strojů a zařízení, vytváření struktur automatizovaných pracovišť

10.Pracoviště obrábění, tváření, svařování, povrchových úprav

11.Tvorba projektu výrobního systému, realizace výrobních systémů

12.Pružné výrobní systémy, možností uspořádání technologických pracovišť, doprava, manipulace, skladování

13.Přehled nabídky automatizačních prostředků

Osnova cvičení:

– Základy pneumatických systémů

– Způsoby ovládání, pneumatické obvody

– Elektrické pohony - výkonové prvky

– Automatizační zařízení – snímače, průmyslové roboty, řídicí systémy – PLC, IPC

– Průmyslová komunikace - Real-time sběrnice – EtherCAT, Profinet, OPC-UA,

– Topologie automatizačních systémů - ERP – MES – SCADA

Cíle studia:

Zvládnutí problematiky realizace technologického procesu a podpůrných nástrojů automatizace, tvorba automatizačních systémů výrobních strojů a zařízení, automatizace podávání, upínání, rozměrové kontroly, montáže, získání základních znalostí o struktuře průmyslových robotů a manipulátorů, jejich pohonech.

Studijní materiály:

Talácko, J.: Automatizace výrobních zařízení. Praha, ČVUT, 2000.

Matička, R., Talácko, J.: Mechanismy manipulátorů a průmyslových robotů. Praha, SNTL, 1991.

Andrlík, V.: Automatizace výrobních zařízení, ČVUT v Praze, Ústav výrobních strojů a zařízení, 2016

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2769306.html