Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Obráběcí stroje

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2351104 Z,ZK 6 3P+2C
Garant předmětu:
Jan Smolík
Přednášející:
Jan Smolík
Cvičící:
Tomáš Krannich, Jan Smolík
Předmět zajišťuje:
ústav výrobních strojů a zařízení
Anotace:

• Požadavky kladené na obráběcí stroje. Hlavní užitné vlastnosti obráběcích strojů.

• Vnitřní a vnější zátěže OS. Návrhové parametry nosné struktury OS určované konstruktérem.

• Fyzikální a technické parametry klíčové pro OS. Konstrukční skupiny a systémy tvořící celek OS.

• Specifické rysy konstrukce počítačem řízených (CNC) strojů.

• Nosný systém OS, požadavky, hlavní nosná tělesa, spojení a jejich součásti.

• Spojení nepohyblivá. Spojení pohyblivá, přehled a srovnání, přímočará a kruhová vedení.

• Vřetena, jejich uložení a vřetenové hlavy.

• Statická tuhost nosné struktury OS, přímá tuhost, nepřímá tuhost, homogenita statické tuhosti v pracovním prostoru OS.

• Dynamická poddajnost nosné struktury OS, amplitudové a fázové charakteristiky pro kmitání jednohmotové a vícehmotových soustav nahrazujících části nosných soustav OS.

• Volné a vynucené kmitání bez tlumení a s tlumením, kmitání s několika směry ve stvbě OS.

• Samobuzené kmitání. Ukládání strojů na základ. Tepelné chování OS.

• Konstrukční, fyzikální a zatěžující vlivy a parametry ovlivňující významně přesnost práce, dosahovanou jakost a produktivitu OS.

• Provedení nosných struktury a charakteristické znaky konstrukce moderních CNC: frézovacích strojů s vertikálním vřetenem, frézovacích strojů s horizontálním vřetenem, vyvrtávacích strojů, horizontálních soustruhů, vertikálních soustruhů, automatových soustruhů, multifunkčních OS a brusek.

Požadavky:

znalost přednášek z VSZ

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Výpočet silových poměrů na hrotovém soustruhu

Výpočet silových poměrů na horizontální vyvrtávačce

Rozbor statické tuhosti horizontální vyvrtávačky

Cíle studia:

Studenti navážou na znalosti z předmětu VSZ a prohloubí základy obráběcích strojů.

Studijní materiály:

• KOPECKÝ, Miloslav a Jaromír HOUŠA. Základy stavby výrobních strojů: určeno pro stud. fak. strojní. Praha: České vysoké učení technické, 1986.

• HOUŠA, Jaromír a Bedřich RUDOLF. Výrobní stroje. 3. přeprac. vyd. Praha: ČVUT, 1993. ISBN 80-01-00993-9.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost HO:A-136
Smolík J.
10:45–13:15
(přednášková par. 1)
Horská 3 (stará budova)
Posluchárna 136
místnost HO:A-139
Krannich T.
13:15–15:00
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Horská ulice
Laboratoř NC řízení a automati

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2769206.html