Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Obráběcí stroje

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2351104 Z,ZK 6 3P+2C
Garant předmětu:
Jan Smolík
Přednášející:
Jan Smolík
Cvičící:
Jan Smolík
Předmět zajišťuje:
ústav výrobních strojů a zařízení
Anotace:

• Požadavky kladené na obráběcí stroje. Hlavní užitné vlastnosti obráběcích strojů.

• Vnitřní a vnější zátěže OS. Návrhové parametry nosné struktury OS určované konstruktérem.

• Fyzikální a technické parametry klíčové pro OS. Konstrukční skupiny a systémy tvořící celek OS.

• Specifické rysy konstrukce počítačem řízených (CNC) strojů.

• Nosný systém OS, požadavky, hlavní nosná tělesa, spojení a jejich součásti.

• Spojení nepohyblivá. Spojení pohyblivá, přehled a srovnání, přímočará a kruhová vedení.

• Vřetena, jejich uložení a vřetenové hlavy.

• Statická tuhost nosné struktury OS, přímá tuhost, nepřímá tuhost, homogenita statické tuhosti v pracovním prostoru OS.

• Dynamická poddajnost nosné struktury OS, amplitudové a fázové charakteristiky pro kmitání jednohmotové a vícehmotových soustav nahrazujících části nosných soustav OS.

• Volné a vynucené kmitání bez tlumení a s tlumením, kmitání s několika směry ve stvbě OS.

• Samobuzené kmitání. Ukládání strojů na základ. Tepelné chování OS.

• Konstrukční, fyzikální a zatěžující vlivy a parametry ovlivňující významně přesnost práce, dosahovanou jakost a produktivitu OS.

• Provedení nosných struktury a charakteristické znaky konstrukce moderních CNC: frézovacích strojů s vertikálním vřetenem, frézovacích strojů s horizontálním vřetenem, vyvrtávacích strojů, horizontálních soustruhů, vertikálních soustruhů, automatových soustruhů, multifunkčních OS a brusek.

Požadavky:

znalost přednášek z VSZ

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Výpočet silových poměrů na hrotovém soustruhu

Výpočet silových poměrů na horizontální vyvrtávačce

Rozbor statické tuhosti horizontální vyvrtávačky

Cíle studia:

Studenti navážou na znalosti z předmětu VSZ a prohloubí základy obráběcích strojů.

Studijní materiály:

• KOPECKÝ, Miloslav a Jaromír HOUŠA. Základy stavby výrobních strojů: určeno pro stud. fak. strojní. Praha: České vysoké učení technické, 1986.

• HOUŠA, Jaromír a Bedřich RUDOLF. Výrobní stroje. 3. přeprac. vyd. Praha: ČVUT, 1993. ISBN 80-01-00993-9.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2769206.html