Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Počítačová simulace v průmyslové logistice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2386045 Z 2 0P+2C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Logistika je organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží a informací, vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak, aby byly splněny všechny požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích. V procesu manipulace s materiálem se jedná o souhrn operací skládajících se převážně z nakládky, přepravy, vykládky a překládky, tedy z dopravy materiálu, polotovarů, z technologických manipulací, dále z dopravy výrobků, z jejich skladování, vážení, balení, třídění, dávkování, měření a z manipulace s odpadem. Z relativně nevýznamné složky logistického systému se postupem času stala manipulace s materiálem a skladování jedna z jeho nejdůležitějších součástí. Pro zkoumání, modelování a optimalizaci logistických systémů existují moderní pomůcky, nástroje počítačové simulace, kterými se zabývá tento předmět. Ve cvičení budeme převážně užívat software firmy Siemens.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Úvod do logistiky, vznik a vývoj.

2. Simulační softwary 3D a jejich využití.

3. Simulační softwary 2D a jejich využití.

4. Statická simulace.

5. Dynamická simulace.

6. Logistické prostředky.

7. Skladování, doprava a manipulace.

8. Navrhování logistických systémů.

9. Návrh logistického systému 2D.

10. Návrh logistického systému 3D.

11. Modely zásobování.

12. Logistické balancování zásobování pracovišť.

13. Nástroje a ukazatele efektivity průmyslové logistiky.

14. Možné přístupy k optimalizaci logistických systémů.

Cíle studia:

Seznámit posluchače s možnostmi využití počítačové simulace v průmyslové logistice.

Studijní materiály:

? ZELENKA, A.: Projektování výrobních procesů a systémů. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007. 135 s. ISBN 978-80-01-03912-0

? ZELENKA, A.; VOLF, L.; POSKOČILOVÁ, A.: Projektování výrobních systémů. (návody pro cvičení - skripta). Vydavatelství ČVUT 2009. 150 s. ISBN 978-80-01-04394-3

? PRECLÍK, V.: Průmyslová logistika, Nakladatelství ČVUT 2006. 359 S. ISBN 80-01-03449-6

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2751306.html