Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Laboratorní zdravotnické přístroje

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLLZP Z 3 1P+1L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět Laboratorní zdravotnické přístroje seznamuje studenty se základními bioanalytickými metodami, využívanými v klinických laboratořích.

Požadavky:

Laboratorní úlohy budou probíhat v laboratoři A-7.

Účast na cvičeních je povinná. Absence je akceptovatelná pouze z vážných zdravotních důvodů a musí být předem (nebo v akutních případech co nejdřív) omluvena od lékaře a nahrazena v dohodnutém termínu.

Student musí chodit včas, řádně připraven a se všemi pomůckami (plášť, vytisknuté návody k úlohám, laboratorní deník, kalkulačka).

Pro účast na cvičeních musí student na jeho začátku absolvovat aspoň na 50 % krátký vstupní test obsahující problematiku daného cvičení a odpovídající přednášky. Jinak nemůže ve cvičení pokračovat a musí jej nahradit v jiném termínu (včetně testu).

Z laboratorních cvičení musí student samostatně vypracovat dostatečně kvalitní protokol (viz požadavky na protokol). Nevyhovující protokoly budou vráceny k přepracování. Protokol musí být odevzdán analogově na následujícím cvičení.

Pokud bude zjištěno, že části protokolů některých studentů se shodují, musí absolvovat celé cvičení znovu jako náhradu. Nebude vyšetřováno, kdo je původním autorem, či zda oba náhodou opsali stejný internetový zdroj.

Nahrazovat z důvodů pozdního příchodu, nesplnění testu nebo shodujících se protokolů může student pouze dvě cvičení.

Znalosti získané na všech přednáškách a cvičeních budou ověřeny na konci semestru závěrečným zápočtovým testem, který musí student napsat alespoň na 50 %.

Osnova přednášek:

1. Základní koncepce laboratorní techniky

2. Chromatografie a centrifugace

3. Hmotnostní spektrometrie

4. Elektromigrační metody

5. Elektrochemické metody a optické metody

6. Imunochemické a genetické metody

7. Automatizace, údržba a stanovení POCT

Osnova cvičení:

1. Bezpečnost práce v biochemické laboratoři

2. Gelová chromatografie a centrifugace

3. Agarosová elektroforéza bílkovin a zpracování obrazu gelů

4. Prohlídka hmotnostního spektrometru a zpracování MS dat

5. Stanovení katalytické aktivity enzymů

6. Opakování a zajímavosti

7. Zápočtový test

Cíle studia:

Cílem studia je seznámit se s principy používaných bioanalytických metod a s jejich aplikacemi v laboratorních přístrojích využívaných v klinické biochemii, pochopit specifika práce s biologickým materiálem v laboratořích a osvojit si práci podle návodu a postupy zpracování výsledků laboratorních metod.

Studijní materiály:

1. Klouda, P.: Moderní analytické metody. Nakladatelství Pavel Klouda, Ostrava 2003.

2. Káš, J., Kodíček, M., Valentová, O.: Laboratorní techniky biochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha, Praha 2006.

3. Galuszka, P., Luhová, L.: Laboratorní technika pro biochemiky. Katedra biochemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, Olomouc 2005.

4. Štern, P., a kol.: Obecná a klinická biochemie pro bakalářské obory studia. Nakladatelství Karolinum, Praha 2011

5. Kodíček, M.: Biochemické pojmy - výkladový slovník. Vydavatelství VŠCHT Praha, Praha 2004.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2747206.html