Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Principy mikroskopických metod

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBLPMM Z 2 2P česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Studenti se seznámí s různými typy mikroskopických metod používaných v biologických vědách

a medicíně. Techniky světelné mikroskopie, techniky elektronové mikroskopie (SEM a TEM) v biologii, fluorescenční mikroskopie, konfokální mikroskopie a další.

Požadavky:

Požadavky zápočtu: 2 vědomostní testy v průběhu semestru, písemné vypracování odpovědí na otázky, s úspěšností minimálně 60%.

Osnova přednášek:

1.Techniky světelné mikroskopie

2.Princip dalších typů mikroskopie (fázový kontrast, temné pole)

3.Fyzikální princip mikroskopu

4.Preparáty pro světelnou mikroskopii.

5.Inverzní mikroskop a jeho využití v biologii a medicíně

6.Fluorescenční mikroskopie.

7.Mikroskopie skenující sondou, AFM, konfokální mikroskopie

8. Techniky elektronové mikroskopie - TEM.

9. Techniky elektronové mikroskopie - SEM

10. Mikroskopická imunodetekce v biomedicíně

Osnova cvičení:

předmět nemá cvičení

Cíle studia:

Cílem předmětu je podat studentům ucelený výklad o mikroskopických metodách používaných v biologických vědách a medicíně. Pochopit principy technik světelné mikroskopie, fluorescenční mikroskopie, konfokální mikroskopie a elektronové mikroskopie (SEM, TEM) používané v biologii a medicíně.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.NEBESÁŘOVÁ, Jana. Elektronová mikroskopie pro biology [online]. České Budějovice: 13.1.2002/13.1.2002. http://www.paru.cas.cz/lem/book/

2.Hejtmánek, M.: Úvod do světelné mikroskopie. Skripta UP Olomouc, 2001.

Doporučená literatura:

1.Amelinckx,S., D. van Dyck, J. van Landuyt, G. van Tendeloo. Handbook of Microscopy: Applications in Materials Science, Solid-State Physics and Chemistry Applications.VCH Verlagsgesellschaft mbH, 1997. Ebook - http://knihovny.cvut.cz - EIZ - Wiley online library.

2.Molecular Expressions - Optical Microscopy Primer - Introduction [online]. 19.6.1998/16.1.2009. http://micro.magnet.fsu.edu/primer/index.html

3.KAK, A.C., SLANEY, M. Principles of Computerized Tomographic Imaging [online]. http://www.slaney.org/pct/pct-toc.html

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2744706.html