Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Difraktivní struktury

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D12DS ZK
Přednášející:
Ivan Richter (gar.)
Cvičící:
Ivan Richter (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra fyzikální elektroniky
Anotace:

Přednáška pojednává o různých aspektech návrhu, analýzy, realizace a aplikace difraktivních struktur v širším spektru oblastí. Předmětem je detailní rozbor problematiky difrakčních mřížek, pokročilých holografických technik, záznamových materiálů, návrhu difraktivních a hybridních optických systémů, analýzy subvlnových fotonických struktur a další.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Základy formování vlnoploch a vytváření 3D informace pomocí difraktivních struktur.

2. Difrakční mřížky - skalární teorie tenkých mřížek, objemová mřížka, Kogelnikova teorie, rigorózní řešení difrakce na mřížce.

3. Numerické modelování difraktivních struktur - přehled numerických metod, RCWA, FDTD, simulace vybraných difraktivních struktur.

4. Teorie obecných difraktivních struktur - holografie - obecná geneze difraktivních struktur, holografická generace difraktivních struktur, syntetické difraktivní struktury.

5. Zobrazující difraktivní prvky - obecná metoda trasování paprsků, problematika zobrazujících holografických prvků, problematika hybridních prvků.

6. Materiály pro realizaci difraktivních struktur - trvalý optický záznam, reverzibilní optický záznam, neoptická výroba trvalého záznamu, dot-matrix technologie, elektronová litografie, maticová syntéza pomocí modulátoru, dynamická realizace pomocí SLM.

7. Metrologie difraktivních struktur - optická mikroskopie, elektronová mikroskopie, metody skenující sondy (STM, AFM).

8. Speciální fotonické struktury - základy teorie plazmonických struktur, fotonické krystaly, metamateriály, numerické modelování, příklady.

9. Aplikace difraktivních struktur.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání teoretických i praktických znalostí z oblasti difraktivních struktur, jejich analýzy, návrhu, realizace a aplikace.

Studijní materiály:

Základní:

[1] P. Fiala, I. Richter: Fyzikální optika, 2005 Vydavatelství ČVUT.

[2] B. E. A. Saleh, M. C. Teich: Fundamentals of photonics, 2007 John Wiley & Sons.

[3] M. Born, E. Wolf: Principles of Optics, 2003 Cambridge University Press.

[4] S.G. Lipson, H. Lipson, D.S. Tannhauser: Optical Physics, 1995 Cambridge University Press

Doporučená:

[5] J. W. Goodman: Introduction to Fourier Optics, 2005 Roberts & Company.

[6] J. A. Stratton: Teorie elektromagnetického pole, 1961 SNTL.

[7] R.J. Collier, C.B. Burckhard, L.H. Lin: Optical Holography. 1971 Academic Press.

[8] D.C. Shea, T.J. Suleski, A.D. Kathman, D.W. Prather: Diffractive Optics, Design, Fabrication, and Testing, 2003 SPIE Press.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2736806.html