Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Letadlová technika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2222050 KZ 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Předmět je určen jako úvodní předmět do letadlové techniky pro studenty bakalářského studia. Předmět slouží jako teoretická podpora k projektu a bakalářské práce z oboru letadlové techniky. První část je zaměřena na získání základních teoretických a aplikačních poznatků letecké aerodynamiky (profil, křídlo, letoun) a mechaniky letu (základní výkony a stabilita). Druhá část předmětu seznamuje se základy leteckých konstrukcí, (zatížení, dimenzování a letecké konstrukční materiály.

Požadavky:

Bez požadavků.

Osnova přednášek:

1.) Zákony proudění a jejich aplikace v letectví. Mezinárodní standardní atmosféra. Aerodynamické síly a momenty

2.) Letecké profily

3.) Aerodynamika křídla. Rozložení vztlaku

4.) Aerodynamické charakteristiky letounu

5.) Rovnováha sil a letové výkony v horizontálním letu

6.) Tahové a výkonové charakteristiky, stoupání a dostup.

7.) Stabilita letu

8.) Obratová a poryvová obálka násobků zatížení, jejich konstrukce

9.) Konstrukční schémata nosných ploch. Zatížení a jeho přenos.

10.) Dimenzování nosné plochy nosníkové konstrukce pro kombinované zatížení ohyb, posouvající síla, krut. Provozní a početní zatížení

11.) Konstrukční materiály

12.) Kormidla podélného a příčného řízení, prostředky pro zvyšování vztlaku a oporu

13.) Podvozky

Osnova cvičení:

1.) Zákony proudění a jejich aplikace v letectví. Mezinárodní standardní atmosféra. Aerodynamické síly a momenty

2.) Letecké profily

3.) Aerodynamika křídla. Rozložení vztlaku

4.) Aerodynamické charakteristiky letounu

5.) Rovnováha sil a letové výkony v horizontálním letu

6.) Tahové a výkonové charakteristiky, stoupání a dostup.

7.) Stabilita letu

8.) Obratová a poryvová obálka násobků zatížení, jejich konstrukce

9.) Konstrukční schémata nosných ploch. Zatížení a jeho přenos.

10.) Dimenzování nosné plochy nosníkové konstrukce pro kombinované zatížení ohyb, posouvající síla, krut. Provozní a početní zatížení

11.) Konstrukční materiály

12.) Kormidla podélného a příčného řízení, prostředky pro zvyšování vztlaku a oporu

13.) Podvozky

Cíle studia:

Seznámit se základy letu a stavby letadel pro potřeby bakalářských projektů a bakalářské práce.

Studijní materiály:

1.Brož V. Aerodynamika nízkých rychlostí, skripta FS ČVUT, 1981

2.Anderson, J. D. Jr: Fundamentals of Aerodynamics, McGraw-Hill, 2007

3.Slavík, S. Stavba letadel, skripta FS ČVUT, 1999

4. elektronické podklady: http://aerospace.fsik.cvut.cz/letadla1

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2717506.html