Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Počítačová mechanika tekutin

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
E121043 ZK 4 3P+0C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení studentů se základy numerického řešení proudění pomocí komerčních programů

Požadavky:
Osnova přednášek:

Vysvětlení základních principů numerického řešení proudění tekutin

Osnova cvičení:

Práce s komerčním programem, numerické řešení vybraných 2D úloh vnitřní a vnější aerodynamiky

Cíle studia:
Studijní materiály:

Dvořák, R., Kozel, K.: Matematické modelování v aerodynamice. Vydavatelství ČVUT, Praha 1996

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2699306.html