Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Antény a elektromagnetická kompatibilita

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A8M17AEC Z,ZK 5 3P+1L česky

Podmínkou zápisu na předmět A8M17AEC je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal příslušný počet předmětů ze skupiny BEZBM

Garant předmětu:
Miloš Mazánek
Přednášející:
Pavel Hazdra, Jan Kraček, Miloš Mazánek
Cvičící:
Pavel Hazdra, Jan Kraček, Miloš Mazánek
Předmět zajišťuje:
katedra elektromagnetického pole
Anotace:

Student se na základě matematického a fyzikálního popisu seznámí s principy a funkcí vyzařujících struktur, seznámí se

s analytickým modelem, softwarovou simulací, projde až po konkrétní návrh základních struktur - liniových, plošných a

reflektorových antén, anténních čoček, jejich soustav i radomů. Získá zkušenosti s anténní měřicí technikou včetně

praktických měření ve specializované anténní laboratoři. Seznámí se rovněž se základní problematikou

elektromagnetické kompatibility, jak kvalitativně tak i kvantitativně, s fyzikální podstatou rušení a jeho přenosu i s

možnostmi odstranění nežádoucích jevů a metodami měření rušivého vyzařování i odolnosti zařízení, kritérii a

standardy

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Maxwelovy rovnice, potenciály elmag. polí, formulace rovnice pro vyzařování zdrojů

2. Zářivé vektory, vliv rozložení zdrojů, fyzikální limity a kritéria vyzařování elmag struktur

3. Reciprocita, dualita, komplementarita, parametry antén.

4. Momentová metoda v řešení liniových struktur, teorie charakteristických módů

5. Liniové antény, proudové rozložení, charakteristiky, drátové dipóly a smyčky

6. Anténní řady a soustavy - obecná teorie řad a syntéza anténní charakteristiky

7. Štěrbinové antény, mikropáskové antény - patch antény, fraktálové antény

8. Řešení antén geometrickou optikou, plošné vyzařující struktury, trychtýřové antény

9. Reflektorové antény, anténní soustavy s více reflektory, anténní čočky a radomy

10. Frekvenčně širokopásmové antény, šroubovice, spirály, logaritmicko-periodické anténay

11. Konstrukce a technologie jednotlivých typů antén pro daná pásma a služby

12. Elektromagnetická interference, přenos rušení, druhy vazeb, odrušovací prvky, testování

13. Elektromagnetické stínění a jeho účinnost, složky útlumu stínění

14. Elektromagnetická odolnost a její testování

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. R. F. Harrington: Time-Harmonic Electromag. Fields. John Wiley and Sons,Inc., New York, 2001

2. M. N. O. Sadiku: Numerical Techniques in Electromagnetics with MATLAB.CRC Press, Taylor and Francis

Group, New York, 2009

3. R. Garg: Analytical and Computational Methods in Electromag.. Artech House, London, 2008

4. N. Ida: Endineering Electromagnetics. Springer, USA, 2003

5. J. D. Kraus, D. A. Fleisch: Electromagnetics with Applications. McGraw-Hill Comp., NY, 1999

6. Balanis,A.,C.: Antenna Theory. John Wiley and Sons, Inc., New York, 2002

7. Paul,R.C.: Introduction to Electromagnetic Compatibility, John Wiley and Sons, NY, 1992

8. Svačina,J.: Elektromagnetická kompatibilita, VUTIUM 2001

9. Mazánek, M., Pechač, P., Vokurka, J.: Antény a šíření elektromag. skripta ČVUT, Praha 2007

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A8M17AEC
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2696106.html