Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Optické a Thz techniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A8M17OTT Z,ZK 3 2P+0L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektromagnetického pole
Anotace:

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty jak se společnými, tak i specifickými přístupy návrhu optických a

terahertzových systémů. Seznámí se se základy milimetrových a submilimetrových vln a vztahem submilimetrové

a optické techniky. Obsahem budou jak základní teoretické principy a specifické přístupy k řešení jednotlivých

komponent (vysílače, detektory, pokročilé technologie atd.), tak i analytické postupy řešení interakcí vln či metodiky

měření v THz a optické oblasti.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Techniky terahertzových vln - přehled

2. Gaussovské svazky

3. Šíření THz vln a jejich interakce s prostředím

4. Generace a detekce THz vln

5. THz spektroskopie a pokročilé měřicí metody

6. Bezdrátové komunikační systémy

7. Planární a vláknová optika

8. Optické zdroje a detektory, lasery, generace krátkých optických pulzů

9. Nelineární vláknová optika

10. Měření optických systémů

11. Speciální vláknové a svazkové senzory

12. Struktury fotonického zpracování

13. Holografie

14. Trendy v THz a optické oblasti

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. P. F. Goldsmith, Quasioptical systems: Gaussian beam quasioptical propagation and applications. Piscataway,

NJ: IEEE Press, 1998.

2. O. Bouchet, Free-space optics : propagation and communication. London ; Newport Beach, CA: ISTE, 2006.

3. G. P. Agrawal, Nonlinear fiber optics, 4th ed. Amsterdam ; Boston: Elsevier / Academic Press, 2007.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A8M17OTT
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2695706.html