Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Algebraické teorie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
XP01ATH ZK 4 2+1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Přednáška bude věnována klasickému kategoriálnímu přístupu k algebraickým teoriím, zavedeným Williamem Lawverem. Zvláštní důraz bude kladen na roli siftovaných kolimit, exaktních zúplnění a Moritovy ekvivalence.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Ernest G. Manes, Algebriac Theories, Springer Verlag, 1976

2. Jiří Adámek, Jiří Rosický, Enrico R. Vitale, Algebraic Theories, Cambridge University Press, 2011

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2680806.html