Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Database systems and management information systems

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
128DBMS Z,ZK 3 1P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrské informatiky
Anotace:

Design of primary system database, database implementation using SQL, data retrieval from transaction systems and data processing, OLAP measures and dimensions design and implementation, results reporting using pivot charts and tables.

Požadavky:

No prerequisities

Osnova přednášek:

1. Explanation of keywords (data, information, knowledge, information system), Architectures of information systems

2. Analysis and design of transaction systems.

3. Data modeling using ER diagram, SQL - data types

4. SQL - database implementation

5. SQL - data retrieval

6. Management information systems, OLAP measures and dimensions, pivot tables and charts

Osnova cvičení:

1 - 3 - Reporting using pivot charts and tables

4 - 7 - Relational database design and implementation

8 - 13 - Data retrieval from databases, data processing and reporting.

Cíle studia:

Goal of the subject is to gain knowledge in branch of database systems and management information systems including data retriaval from transaction systems and results reporting using pivot charts and tables.

Studijní materiály:

1. ARLOW, Jim. UML 2 and the unified process: practical object-oriented analysis and design. Vyd. 1. Boston: Addison-Wesley, 2005, 592 s. ISBN 03-213-2127-8.

2. AMBLER, Scott W. The elements of UML 2.0 style. Cambridg: Cambridge University Press, 2005, xi, 188 s. ISBN 978-0-521-61678-2.

3. THOMSEN, Erik. OLAP solutions: multidimensional information systems. Vyd. 1. New York: John Wiley, 2002, 661 s. ISBN 04-714-0030-0.

4. MySQL Reference Manuals - http://dev.mysql.com

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2676306.html