Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Statistical Signal Processing

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE8B37SSP Z,ZK 6 4P+0C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

Předmět poskytuje teoretické základy ve třech hlavních oblastech zpracování stochatických signálů: 1) teorie odhadu parametrů, 2) teorie detekce, 3) optimální a adaptivní filtrace. Zpracování stochatických signálů tvoří klíčový teoretický základ pro řadu aplikací - digitální komunikace, zpracování audio a video signálů, radar, rádiovou navigaci, měření a vyhodnocování experimentů, atd.

Požadavky:

Žádné

Osnova přednášek:

1. Odhady parametrů

1a. MVU estimátor, Cramer-Rao mez, kompositní hypotézy, vlastnosti estimátorů

1b. Postačující statistika

1c. Maximálně věrohodný odhad, EM algoritmus

1d. Bayesovské estimátory (MMSE, MAP)

2. Detekce

2a. Testování hypotéz (binární, násobná, kompositní)

2b. Deterministické signály

2c. Náhodné signály

3. Optimální a adaptivní filtrace

3a. Modelování signálů (ARMA, Padého approximace, ...)

3b. Toeplitzovy rovnice, Levinsonova-Durbinova rekurse

3c. MMSE filtry, Wienerův filtr

3d. Kalmánův filtr

3e. Metoda nejmenších čtverců (LS), rekursivní LS (RLS)

3f. Gradientní algoritmy a metoda největšího spádu

3g. Spektrální analýza

Osnova cvičení:

Předmět má jen přednášky

Cíle studia:

Předmět poskytuje teoretické základy ve třech výše uvedených hlavních oblastech zpracování stochatických signálů a nabízí jednotící pohled na zdánlivě různé přístupy.

Studijní materiály:

1. Steven Kay: Fundamentals of Statistical Signal Processing - Estimation theory

2. Steven Kay: Fundamentals of Statistical Signal Processing - Detection theory

3. Monson Hayes: Statistical digital signal processing and modeling

4. Ali Sayed: Fundamentals of Adaptive Filtering

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/course/view.php?id=3821
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2670006.html