Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Digital Communications

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE8B37DCM Z,ZK 5 4P+0C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

Předmět pokrývá základy teorie digitální komunikace: modulace, klasické kódování, modely kanálu a základní principy dekódování. Výklad je systematicky budován v teoretické linii, která umožňuje rozkrýt vnitřní vazby a principy. To umožní studentům vybudovat si znalosti a aktivním způsobem je užít při návrhu a konstrukci komunikačního systému. Předmět vytváří základnu pro navazující pokročilé kurzy teorie komunikace.

Požadavky:

Žádné

Osnova přednášek:

1. Digitální modulace a kódování, základní vlastnosti, klasifikace.

2. Digitální modulace bez paměti - linerání/nelineární (PSK, QAM, FSK, ...).

3. Digitální modulace s pamětí - lineární/nelineární (TCM, CPFSK, CPM, ...).

4. Space-time, adaptivní a multiplexní (ODFM) digitální modulace.

5. Výkonová spektrální hustota digitálně modulovaného signálu.

6. Základní principy kanálového kódování.

7. Lineární kódy nad konečným tělesem. Blokové kódy.

8. Konvoluční kódy, přenosová funkce.

9. Kódy v konstelačním prostoru, kódované modulace, TCM.

10. Základní modely kanálu (AWGN, lineární).

11. Demodulace a dekódování, dekodér minimalizující pravděpodobnost chyby.

12. Dekódování FSM kódů, Viterbiho algoritmus.

13. Chybovost dekodéru, union bound, pravděpodobnost párové chyby.

14. Úvod do pokročilého kódování/dekódování, mnoho-uživatelská komunikace.

Osnova cvičení:

Předmět má jen přednášky

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. J. G. Proakis: Digital Communications. McGraw-Hill. 2001

2. D. Tse, P. Viswanath: Fundamentals of Wireless Communications, Cambridge University Press, 2005

3. E. Biglieri: Coding for Wireless Channels, Springer, 2005

4. B. Vucetic, J. Yuan: Space-Time Coding, John Wiley & Sons, 2003

5. Goldsmith: Wireless communications, Cambridge University Press, 2005

6. B. Vucetic, J. Yuan: Turbo codes - principles and applications, Kluwer academic publishers, 2000

7. Oppermann I., Hamalainen M., Iinatti J.: UWB theory and applications, John Wiley & Sons, 2004

8. Meyr, H., Moeneclaey, M., Fechtel, S. A.: Digital Communication Receivers-Synchronization, Channel

Estimation and Signal Processing. John Wiley. 1998

9. Mengali, U., D'Andrea, A. N.: Synchronization Techniques for Digital Receivers. Plenum Press. 1997

10. R. E. Blahut: Algebraic codes for data transmission, Cambridge University Press, 2006

11. T. M. Cover, J. A. Thomas: Elements of Information Theory, John Wiley & Sons, 1991

12. S. M. Kay: Fundamentals of statistical signal processing-estimation theory, Prentice-Hall 1993

13. S. M. Kay: Fundamentals of statistical signal processing-detection theory, Prentice-Hall 1998

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2669006.html