Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Signals and Systems

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
AE8B37SAS Z,ZK 8 4P+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

Vyjádření spojitých a diskrétních signálů v časové a kmitočtové oblasti. Náhodné signály a jejich parametry. Základní informace o analogových modulacích a o jejich šumových poměrech. Průpravný předmět pro další studium zaměřené na sdělování, měření a zpracování signálů.

Požadavky:

Žádné

Osnova přednášek:

1. Signály ve spojitém a diskrétním čase.

2. Energie, výkon, korelace, Hilbertův prostor.

3. Ortogonální systémy.

4. Popis v kmitočtové doméně (FT a FS) pro signály se spojitým a diskrétním časem.

5. Vlastnosti a vzájemné vztahy FT, FS, DtFT, DtFS, DFT.

6. Vlastnosti druhého řádu v časové a kmitočtové doméně, Parsevalova věta.

7. Lineární časově invariantní systémy v časové doméně.

8. Lineární časově invariantní systémy v kmitočtové doméně.

9. Náhodné signály, stacionarita a ergodicita.

10. Charakteristiky 2. řádu náhodných signálů v časové doméně.

11. Náhodné signály v kmitočtové doméně, výkonová a energetická spektrální hustota (empirická, stochastická, průměrná).

12. Vzorkování signálu a jeho rekonstrukce u determionistických a náhodných signálů..

13. Náhodné pásmové signály, komplexní obálka, charakterisky 2. řádu komplexní obálky.

14. Analogové modulace.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Hrdina, Z. - Vejražka, F.: Signály a soustavy. Skriptum. Vydavatelství ČVUT Praha, 1. vyd. 1998.

[2] V. Oppenheim, A. S. Willsky with S.H. Nawab: Signals and Systems. Prentice-Hall, Second Edition, 1997.

[3] Taylor, F.J.: Principles of signals and systems. McGraw-Hill, 1994.

[4] Proakis, J.G.: Digital Communications. McGraw-Hill, 2001.

[5] Girod, B., Rabenstein, R., Stenger, A.: Signals and System. John Wiley & Sons. 2001

[6] Yarlagadda, R.K. Rao: Analog and Digital Signals and Systems. Springer 2010.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2668206.html