Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Elektrické měření a diagnostika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2141119 Z,ZK 4 2P+0C+1L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav přístrojové a řídící techniky
Anotace:

Přenos signálů v měřících soustavách. Elektromagnetické

kompatibilita.

Elektronické měřící obvody a uprava signálu

pro přenos.

Požadavky:

Absolvování cvičení na nichž posluhač sestaví, oživí a odměří elektronické obvody.

Zápis o měřeních a jejich vyhodnocení do pracovního

sešitu,

Ústní zkouška dle základních témat přednášek

Osnova přednášek:

11. Přenos signálů v metalickém vedení, odrazy, adaptace impedancí.

2. Měření charakteristické impedance - schéma.

3. Způsoby přenosu rušení , kapacitní cesta, indukční cesta způsob, galvanicky zásahu.

4. Způsoby přenosu rušení - galvanická cesta

5. Elektromagnetická kompatibilita, metody odrušení.

4. Galvanické oddělení analogových a digitálních signálů.

5. Optické prostředky pro přenos signálů, optočleny, optokabely.

6. Proudová smyčka, chyby přenosu analogového měření a přenosu.

7. Normy pro analogové a digitální přenosy signálu.

8. Přesné operační zesilovače. Měření ofsetů.

9. Model soustavy 1. nebo 2. řádu, sestavení z dif. rovnice. Přenos a frekvenční a přecodná char.

10. Generátor pulsů s ..555.

11. Elektronické měřící obvody pro senzory s U, Q, T , R, L, C výstupy

12. Napájecí zdroje, zdroje referenčního napětí, generátory průběhů impulsů.

13. Příklady z analýzy vibrací a nerovnoměrnosti chodu spalovacího motorů jako bezdemontážní diagnostiky

14. Rezerva

Osnova cvičení:

1. Orientace práce v laboratoři, nástroje a pomůcky pro elektroniku. Měření parametrů vedení, koaxiální, dvoulinka, kroucené, Zo, útlum, odrazy. Určení složek přenosu rušícího signálu

2. Sestavení a odzkoušení pulzního generátoru .

3.Měření statických a dynamických charakteristik optočlenu.

4.Měření na optokabelu a jeho koncových převodníků, přenos, vliv deformací

5.Sestavení a odzkoušení proudového konvertoru

6.Sestavení a odzkoušení referenčního nebo výkonového zdroje.

Cíle studia:
Studijní materiály:

HRDINA Z., VEJRAŽKA F.: Signály a soustavy,ČVUT-FEL, 2000,

ISBN 80-01-01726-5

JENČÍK J., VOLF J.: Technická měření. ČVUT-FS, 2002,

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2646806.html