Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Informační systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
614ISYS KZ 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Nejmodernější nástroje ovládání objektů (řízení a projektování), včetně problémů, které jsou s použitím těchto nástrojů spojeny, teorie informace a znalostí, znalostní systémy, metodologie budování IS, transakční systémy, teorie počítačových sítí, sémantické weby a citlivostní analýza.

Požadavky:

Základní znalost počítačových systémů

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat znalosti v oblasti projektování a řízení projektů a relevatních nástrojů těchto činností, teorie informace a znalostí, znalostní a expertní systémy, metodologie budování IS, transakční systémy, teorie počítačových sítí, sémantické weby a citlivostní analýza.

Studijní materiály:

Moos P.: Informační technologie, Praha, ČVUT, 1990

Vlček J.: Inženýrská informatika, Praha, ČVUT, 1990

Pužman: Datové sítě, Praha, ČVUT, 1990

Moos P., Malinovský V.: Informační systémy a technologie, Praha, 2006, ČVUT-ČAV

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2616506.html