Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Cizí jazyk - angličtina 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
615JZ4A Z,ZK 3 0+4
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Gramatické jevy a stylistika. Výběr konverzačních okruhů a odborných témat vycházejících z úrovně skupin a zaměření studia na Fakultě dopravní. Prohloubení znalosti jazykových struktur a perceptivních i komunikativních dovedností; rozšiřování slovní zásoby. Základní stylistické útvary. Prezentace vlastních poznatků mluvenou a písemnou formou. Práce s (odborným) textem. Nácvik ústní a písemné prezentace.

Požadavky:

jazyková úroveň studenta testována dle Všeobecného evropského referenčního rámce

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Zlepšení jazykové kompetence studenta o jeden stupeň Všeobecného evropského referenčního rámce.

Studijní materiály:

M. Pravdová, Francouzština pro začátečníky, Leda 1994

A. Tionová a kol., Francouzština pro pokročilé, Leda Praha 2000

S. Michlová, Současná ruština, Fortuna, Praha 2003

D. Drmlová aj., Německy s úsměvem, Plzeň 2003

J. Králová aj., Fiesta, Plzeň 2007

W. Swan, The Practical English, OUP 2005

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2615706.html