Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Veřejná doprava v sídlech a regionech

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
612VDSR Z 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Konfigurace území a doprava. Veřejná doprava a velikost sídla. Základní dopravní obslužnost, ostatní dopravní obslužnost. Financování veřejné dopravy. Zásady návrhu dopravní obsluhy. Dopravní obsluha rekreačních center.Tvorba přestupních terminálů. Veřejná doprava a rozvoj regionu.

Požadavky:

plánování MHD a IDS, geometrické parametry koleje, železniční stanice, vedení trasy pozemní komunikace v extravilánu, křižovatky, MHD

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení studentů se zásadami řešení dopravní obsluhy.

Studijní materiály:

Skurovec P.: Provoz, ekonomika a řízení MHD

Vukan R.Vuchic: Urban Public Transportation

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2615506.html