Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Provoz a projektování místních komunikací

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
612PPMK Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Skladebné prvky místních komunikací, pěší a cyklistická doprava, úrovňové křižovatky, světelné signalizační zařízení, zklidňování dopravy, okružní křižovatky, stavební úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, doprava v klidu, doprava v území, indukce dopravy, organizace a regulace dopravy.

Požadavky:

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Zápočet získají studenti za řádně zpracovanou, zkonzultovanou a vyučujícím schválenou semestrální práci. Zkoušku je možné konat po udělení zápočtu do systému KOS, skládá se z písemné a ústní části. Podrobnější informace jsou v MS TEAMS v týmu B212-12PPMK+612PPMK.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení studentů s projektováním komunikací ve městech, návrhem uspořádání uličního prostoru, zařízením hromadné dopravy, řešením křižovatek, řešením dopravy v klidu ve městech.

Studijní materiály:

Rojan, J., Slabý, P.: Městské komunikace, Praha, ČVUT v Praze, 1997

Kočárková, D., Kocourek, J., Jacura, M.: Základy dopravního inženýrství, Praha, ČVUT v Praze, 2009

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2614806.html