Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Tvorba klientských aplikací v JavaScriptu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A0M33KAJ KZ 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačové grafiky a interakce
Anotace:

Předmět se věnuje primárně technologiím pro tvorbu client-side aplikací v prostředí internetu. Absolventům nabídne postupy, s jejichž pomocí lze vytvářet bohatá uživatelská rozhraní pro nejrůznější aplikace a koncová zařízení. Odborníci z praxe absolventy seznámí s konkrétními problémy, s nimiž se potýkali, a se způsoby, jak se s nimi vyrovnat.

Požadavky:

Základní znalost principů HTTP, HTML, CSS a JavaScript

Osnova přednášek:

1. Rekapitulace základních principů. Úvod do HTML5, přehled změn a novinek oproti HTML4 a XHTML.

2. Problematika cross-browser compatibility, značky <audio> a <video>, nové formulářové prvky.

3. Microdata, SVG, AppCache.

4. Úvod do technologie CSS3, novinky ve standardu, selektory.

5. Responsive design / media queries.

6. CSS Transforms, Transitions, Animations. Technologie @font-face, související efekty.

7. JavaScript v detailu, klíčové koncepty: this, new, prototype chain.

8. Ajax, XHR, HTTP, JSON a další transportní formáty.

9. Události, jednovláknové asynchronní zpracování a problémy s ním spojené.

10. HTML5 Canvas, WebGL.

11. Nová JavaScriptová API (storage, file, geolocation, XHR2, Web Workers).

12. Bleeding edge (FlexBox, WebRTC, Web Components).

13. Podle aktuálního zájmu.

14. Rezerva.

Osnova cvičení:

1. Návrh sémantické HTML5 stránky s ohledem na nové HTML značky.

2. Řešení cross-browser compatibility, progressive enhancement, graceful degradation. Techniky ladění chyb a problémů v HTML, CSS a JS v moderních prohlížečích.

3. Sémantická mikrodata a mikroformáty, SVG.

4. Zadání semestrální práce, CSS3 - selektory, font-face, efekty.

5. Průběžný test, návrh stránky pro různé velikosti obrazovek, responsive design, media queries.

6. Další moduly v CSS3: transforms, transitions, animations.

7. Práce s objekty v JavaScriptu, dědičnost, prototype, uzávěry.

8. Komunikace se serverovou stranou: AJAX, JSON, JSONP, problematika použití veřejných API.

9. Pokročilá práce s DOM událostmi, asynchronní zpracování a problematika udržení kontextu.

10. HTML5 Canvas a použití jeho JavaScriptového rozhraní.

11. Příklady využití nových JavaScriptových API (localStorage, File API, Geolocation, XHR2).

12. Průběžný test, práce s experimentálními technologiemi (Web Workers, Web Sockets, Web Components).

13. Prezentace semestrální práce.

14. Zápočet.

Cíle studia:

Absolventi získají praktické znalosti, které jim umožní prostřednictvím webu vizualizovat data, ovládat složité systémy a zajistit kvalitní interakci s uživateli.

Studijní materiály:

Doporučená literatura:

https://developer.mozilla.org/en/docs/Web/JavaScript

Ondřej Žára, JavaScript - Programátorské techniky a webové technologie, Computer Press 2015

David Flanagan, JavaScript - kompletní průvodce. Computer Press 2002

Poznámka:
Další informace:
https://cw.fel.cvut.cz/b192/courses/b0b39kaj/start
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 3. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2599006.html