Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Bakalářská práce

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOBP Z 10 8S česky
Přednášející:
Petr Písařík (gar.)
Cvičící:
Petr Písařík (gar.), Jiří Cendelín, Martin Fůs, Jakub Hlaváček, Iva Klimešová, Jakub Král, Přemysl Kučera, Ján Lešták, Gabriela Mahelková, Jiří Michálek, Eliška Palkovičová, Šárka Pitrová, Ondřej Policar, Jana Urzová, Markéta Žáková
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Samostatná práce studenta v závěru studia BSP, tj. v 6. semestru, kdy má student prokázat schopnost samostatně a komplexně zpracovat dané téma s využitím poznatků získaných během studia BSP. Téma práce si student vybírá během 5. semestru z témat nabízených oborovou katedrou. Práci si student povinně zapisuje na začátku 6. semestru. V tomto semestru práci odevzdá a obhájí. Obhajoba BP je součástí bakalářské státní závěrečné zkoušky (SZZ). Práci lze vypracovat i obhajovat v anglickém jazyce.

Požadavky:

Pravidla a podmínky zápočtu:

1. Povinná účast na semináří.

2. Odevzdaná a realizovaná prezentace (dle požadavků vyučujících).

3. Odevzdaná práce v systému projects a vytištěné dvě práce paní Šiffnerové.

Osnova přednášek:

1.-7. Prezentace studentů BP

Osnova cvičení:

8.-14. Prezentace studentů BP

Cíle studia:

Hlavním cílem je vytvoření samostatného projektu na konci bakalářského programu, kdy student prokáže individuální schopnost vyřešit konkrétní problém na základě konkrétního tématu s využitím znalostí získaných z předchozího studia. Studenti aplikují vhodné formáty prezentace a psaní (typografické konvence).

Studijní materiály:

[1] Eco, U. Jak napsat diplomovou práci. Praha, Votobia 1997.

[2] Linkeová, I. Odborný text ve Wordu. České Budějovice, Kopp 2003.

[3] Liška, V.: Jak správně psát diplomovou práci. Praha, Vydavatelství ČVUT 2001.

[4] Šifner, F. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha, Univerzita Karlova 2004.

[5] MEŠKO, Dušan - KATUŠČÁK, Dušan - FINDRA, Ján a kol. Akademická príručka. 2. upravené a doplnené vydanie. Bratislava: Osveta, 2005. 496 s.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2551806.html